Ett exempel på medial desinformation

Lars Wiegert, MFKs sekr.

Så var det dags igen. Lagom till årsdagen av tsunamikatastrofen dyker de upp, alla dessa olyckskorpar som vill skrämmas om den sk kärnkraftskatastrofen. Den verkliga katastrofen, jordbävningen med den åtföljande tsunamin, som dödade nästan 20.000 personer tycker de inte är intressant alls. I stället gottar de sig genom att försöka ge sken att dödsfallen berodde på Fukushima. Vad annars vill man t.ex ha sagt med följande skruvade ingress? Fortsätt läsa

Smart metod för att klara effektbalansen?

Det florerar en nästan hysterisk uppsjö av hugskott om hur man tror sig ha hittat den slutgiltiga lösningen för att klara stabil elkraftförsörjning med enbart sk förnybar energi. Hittills har det mesta av energidebatten handlat om energibalans utsmetad över året, medan enstaka fackkunniga som vet att det inte räcker, inte lyckats överrösta det högljudda sorlet av besservissrar. Nu börjar det dock bli alltmer känt att ett elkraftsystem bara kan fungera om det råder ständig balans mellan inmatad och förbrukad effekt och till denna effektbalans ger de väderberoende kraftkällorna såsom sol och vind obetydliga bidrag. Fortsätt läsa

Kärnkraft, religion och Miljöpartiet

Per Bolund (mp) anklagar regeringen för att ha en närmast religiös hållning till kärnkraften.

Om det är någon som har en religiös hållning till kärnkraft så är det Bolund och Miljöpartet som till varje pris vill förbjuda och avveckla all kärnkraft. Miljöpartiets kärnkraftsskräck är baserad på tro och inte på vetande.

Bolund menar att svensk kärnkraft inte har lett till att kolkraftverket i Värtan i Stockholm har lagts ner. Det är sant, men detta kolkraftverk producerar inte bara el utan också fjärrvärme. Fjärrvärmeproduktionen där kan inte ersättas med vindkraft, och inte heller med dagens svenska kärnkraftsverk som bara producerar el. (Såvida man inte använder elen för uppvärmning, men det brukar Miljöpartister tycka väldigt illa om.) Det är dock fullt möjligt att bygga nya kärnkraftverk så att de producerar både fjärrvärme och el, vilket man bör överväga att göra (det nedlagda Ågesta var ett sådant som värmde bostäder i Farsta).

Bolund hävdar att utbyggd kärnkraft i Sverige skulle leda till mindre vindkraft i våra grannländer Danmark, Tyskland och Polen. Det innebär i så fall att han inser att vindkraften är dyrare än ny kärnkraft, vilket motsäger ett vanligt mantra från bl.a Miljöpartiet.

Läser man den tyska artikel som Bolund länkar till så ser man att problemet är att Tyskland har en avvecklingsplan för kärnkraft, men ingen motsvarande avvecklingsplan för kolkraft. Och den politiken ligger Bolunds gröna partivänner i Tyskland bakom.

Lösningen för Tyskland vore att ta bort avvecklingsplanen för kärnkraft och istället inleda en avveckling av kolkraften.

Ny i serien debattens dumheter

I en påkostad annons från E-ON i GP den 7/12 står följande:
”Genom att sätta in extra turbiner i våra befintliga vattenkraftverk kan vi utvinna mer energi ur vattnet. resultatet av effektiviseringarna blir att vi kramar ur el motsvarande nästan två nya vattenkraftverk, utan att vi bygger några nya.”

Det begriper väl var och en att man Inte kan öka energiuttaget mera än vad som finns lagrat i vattnet. Vad man kan få med flera turbiner är ökad effekt på bekostnad av ökat vattenuttag. Detta brukar vara den begränsande faktorn, vilket ofta framhävs som motiv när man vill höja elprtiset. Även om nu flertalet politiker har svårt att skilja på energi och effekt, kunde man förvänta att ett energibolag visste bättre. Men nog är det väl att förolämpa kundkretsen genom att tro att den är lika okunnig som politikerna. Helt klart är att förtroendet för E-ON inte gagnas av fördummande budskap.
Lars Wiegert
MFK sekr.

Dagens Dumhet

Danmark har anmält Sverige till EU-kommissionen för misstanke om att vi ser till att ha begränsad kapacitet till export ev el och därmed ha fördel genom att hålla ett lägre pris för oss själva. Detta togs upp i Dagens Industri den 23/4 2009 (klicka på denna länk) Man anser tydligen att vi svenskar ska bekosta högre kapacitet i de externa överföringarna för att därmed dessutom få ett högre elpris själva. Danskarna glömmer att stängningen av Barsebäck minskade drastiskt möjligheten att exportera el och nu vill de tydligen att vi ska betala dubbelt för stängningen som de lurade oss till.
Lars Wiegert
MFK sekr,

Onödig alarmism om Oskarshamn i Metro

Metros artikel om bomblarmet i Oskarshamns kärnkraftverk är onödigt alarmistisk. Artikeln innehåller denna bild som antyder att en bomb skulle kunna få konsekvenser upp till 20 mil från reaktorn.

En bomb skulle kunna förstöra viktiga delar av reaktorn och göra den obrukbar för en lägre tid. Det skulle bli väldigt dyrt och leda till utebliven elproduktion. Men att det skulle kunna orsaka utsläpp som får konsekvenser 20 mil bort är ytterst osannolikt. Alla svenska reaktorer har en tät inneslutning av tjock betong, och det krävs betydligt mer än en liten bomb för att spräcka den. Det står inte heller något i artikeltexten om någon sådan risk, man gör bara denna ogrundade antydan med bilden.

Debattens dumheter

Förfelat syfte
Den 29 mars, inträffade ’Earth Hour’ instiftat bl.a. av Världsnaturfonden, då så många som möjligt uppmanas att släcka lampor. Det uppskattas att 30 miljoner personer släcker sina lampor under den timmen. Enligt en notis i GP den dagen uppmanas vi av Stefan Henningsson, projektledare vid WWF, att i stället tända några stearinljus! Det vore intressant att få förklarat på vilket sätt miljö och klimat blir bättre av det. Eftersom svensk el produceras med utsläppsfri vatten- och kärnkraft borde denna pseudohandling kvalificera sig som en av energidebattens dumheter. Men att dessutom uppmana folk att bränna några miljoner stearinljus tar priset!
Lars Wiegert
MFK sekr.

Dagens dumhet

Dagens dummaste artikel kommer utan tvekan från miljöpartiset Jan Lindholm

Kärnkraft rubbar värmebalansen
Han skriver
Svensk kärnkraft tillförs 225 TWh bränsle per år, varav två tredjedelar kyls bort i våra kustvatten och en tredjedel blir el. När elen utfört sitt arbete i form av hushållsel eller industriell el omvandlas den helt till spillvärme. Ingen energi försvinner, den ändrar bara kvalitet.
Fortsätt läsa

En politikers självkritik

Med anledning av Fps utspel om utbyggnad av kärnkraften utfördes en undersökning som visade på en markant skillnad mellan politikernas och väljarnas inställning till kärnkraften. Lars Ohly förklarar skillnaden att ”Vi har misslyckats med att tydliggöra problemen med kärnkraft”. Detta får ett löjets skimmer över sig då han strax innan sagt att de varit dåliga på att lyssna på folk. Man undrar vem som vet bäst, Lars Ohly eller de minst 40.000 tidningsläsare som svarade på kvällspressens enkäter och visade att 80% är för en utbyggnad av kärnkraften?
Lars Wiegert

Mindre förtroendeingivande

Carin Jämtin som leder Socialdemokraternas arbete med att ta fram en ny klimatpolitik fällde i en artikel i SvD den 17/12 2007 följande mindre intelligenta uttalande:
”Ytterligare minst en kärnkraftsreaktor bör skrotas under nästa mandatperiod… Handlar det bara om en eller två reaktorer, då räcker det med att bygga ut vindkraften. Där kan vi göra jättemycket. Sedan finns det säkert andra sätt, som vi inte ens kommit att tänka på än, att ta fram både el och värme.”

Det känns jättetryggt att en toppolitiker vill förlitar sig på ”andra sätt, som vi inte ens kommit att tänka på än” för att producera el istället för kärnkraft. Sedan kan man undra över vad det är för vinst för klimatet med att ersätta en utsläppsfri energiform med en annan…
Lars Wiegert