OM OSS/STYRELSEN

Miljövänner för Kärnkraft är en politiskt och kommersiellt oberoende ideell förening, som bildades 1988 av några miljövänner som tröttnat på en energidebatt dominerad av osaklig antikärnkraftpropaganda. Föreningen vill föra en saklig debatt baserad på kunskap i stället för fördomar och rädsla, där hänsyn tas till hälsa, miljö och ekonomi och där kärnkraften bedöms på samma villkor som andra alternativ att försörja Sverige med elektrisk kraft.

Att byta ut den synnerligen miljövänliga kärnkraften mot garanterat nedsmutsande bränslen som kol, gas, olja och biobränslen vore ett misstag av historiska proportioner – både miljömässigt och nationalekonomiskt.

Kapitalförstöringen rör sig om astronomiska tal och måste betalas av oss elabonnenter, arbetstagare och skattebetalare. Svavel-, kväve- och koldioxidutsläppen som just genom kärnkraften kunnat hållas låga skulle åter rusa i höjden. Miljö får kosta – men vem vill betala för en sämre miljö?

Vi i Miljövänner för Kärnkraft ser alla ett mycket stort behov av att tillföra miljö- och energidebatten några rejäla portioner av realism och fysikaliska fakta. Debatten har alltför länge fått styras av politiskt tyckande för att inte rent ut säga, flum. Det vore en mycket stor olycka för miljön om besluten fick styras av dessa verklighetsfrämmande idéer som i många fall baseras på en så extrem naturromantik att den vägrar att erkänna, att både flugsvamp och ormgift är ”rena naturprodukter utan tillsatser”.

Med vår devis ENERGI FÖR FRAMTIDEN vill vi framhäva att god tillgång till ren, säker och kostnadseffektiv energi bidrar till säkring av klimatet, miljön och välfärden.

Vi styrelsen vill betona att vi arbetar helt ideellt på fritid utan lön vare sig från föreningen eller något företag.

Styrelsen

Ordförande
Carl Erik Magnusson
Lund

Kassör
Kenneth Liljeblad
Ramnäs

Redaktör/webmaster
Lars Wiegert
Onsala

Adress
Miljövänner För Kärnkraft
c/o Lars Wiegert
Vickavägen 21
43930 Onsala
Epost: mfk@mfk.nu
Telefon: 0739-678 908
Org.-nr: 849600-6126