Kärnkraft – Avveckla eller utveckla?

Kärnkraft - Avveckla eller utveckla?
Studentlitteratur, Lund 1995
ISBN 91-44-49331-2


Kärnkraft – Avveckla eller utveckla? (klicka för att ladda hem i pdf)

Ett debattunderlag från Miljövänner För Kärnkraft

Kärnkraften har spelat och kommer att spela en mycket viktig roll för Sveriges energiförsörjning, miljö och ekonomi. Den svarar för ca 50% av Sveriges elförsörjning och har i ett par decennier varit föremål för en debatt, som ofta präglats mer av känslor, myter och föreställningar än fakta.
Den ideella föreningen ”Miljövänner för Kärnkraft” vill med detta häfte ge en modern och korrekt bild av några delområden som vi anser särskilt aktuella och viktiga och vi har lyckats få fram bidrag skrivna av Sveriges mest framstående experter på dessa områden.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt den senaste utvecklingen som syftar till byggande av underkritiska och därmed mycket säkra reaktorer som är kopplade till acceleratorer. Dessa reaktorer kan använda dagens radioaktiva avfall och kärnvapenmaterial som bränsle och lämnar enbart efter sig stabila eller kortlivat radioaktiva ämnen. Denna teknik är inte oemotsagd utan en livlig debatt har utbrutit mellan anhängare till en mer konventionell utveckling och förespråkare för den nya tekniken.

I en annan uppsats presenteras viktiga fakta på strålningsområdet där alltjämt mycken skrämselpropaganda florerar, och i ytterligare en uppsats ges en ekonomisk analys av konsekvenserna av en kärnkraftsavveckling kontra fortsatt användning. Därjämte presenterar vi en rad basfakta om teknik, drift och ekonomi gällande den nuvarande situationen.

Ett avsnitt diskuterar riskbedömningar, ett annat tar upp några fakta som inte är allmänt kända och avslutningsvis ges en förklaring av olika mått och enheter som ofta hörs i debatten.
——————————————————————————–

Innehåll

Inledning
Carl-Erik Fröberg, professor emeritus i Numerisk analys vid Lunds universitet och medlem i Miljövänner för kärnkraft.

Kärnkraft i utveckling
Karl-Erik Larsson, professor emeritus i reaktorfysik vid KTH i Stockholm.

Hur farliga är de låga stråldoserna?
Gunnar Walinder, professor och strålningsbiolog. Har också varit ledamot av UNSCEAR och är medlem i Miljövänner För Kärnkraft.

Kärnkraften som välfärdsvinst
Björn Karlsson, professor i Energisystem vid Tekniska Högskolan i Linköping.
——————————————————————————–

Bilagor
Kärnkraft i världen
Kärnkraft i Sverige
Säkerhet
Urantillgångar
Kärnbränslecykeln
Strålkällor i miljön