Böcker utgivna i MFKs regi

För fakta och debatt

1999 Kärnkraft i människans tjänst

1997 Kärnkraft idag och imorgon

1996 Kärnkraft ur olika perspektiv

1995 Kärnkraft – avveckla eller utveckla?