FRÅGOR OCH SVAR

Vad kostar ny kärnkraft? (28 juni 2021)

MFK Är kärnkraft säker?

Hur hanteras risker med strålning?

Vad innebär GenIV?

Vilket samband finns mellan kärnkraft och kärnvapen?

Klarar vi oss utan kärnkraft?

 

Vilken miljöpåverkan har kärnkraft?

 (Under bearbetning)
Hur skadlig är uranbrytningen och bränsletillverkningen?
Man accepterar brytning och bearbetning av liknande bergarter för andra syften, exempelvis utvinning av koppar, bly, guld och silver. Men ska också ha med i beräkningen att man får ut så mycket mera energi per kg uranmalm jämfört med motsvarande mängd kol.
(Texten är under bearbetning och ska kompletteras bl.a. med LC-analyser enligt ISO-certifierade EPD-metoden ex. Vattenfall, länk till Analys.se)

Vilken klimatpåverkan har kärnkraft?

(Under bearbetning)
Koldioxidutsläppen från kärnkraftens livscykel kommer från användning av fossila bränslen, och om det skulle gå åt så mycket fossila bränslen att utsläppen skulle bli lika stora som vid fossilproducerad el så skulle kärnkraften vara mycket dyrare än vad den är.
(Texten är under bearbetning och ska kompletteras)

Frågor och svar utgivna av The Finnish Greens for Science and Technology

Följande frågor tas upp: (klicka här)

  1. Can we achieve our climate goals without nuclear energy?
  2. Is nuclear power sustainable?
  3. Is nuclear power safe?
  4. How harmful is nuclear waste?
  5. Is nuclear power too slow to build?
  6. Is nuclear power too expensive?
  7. How does nuclear energy affect the EU’s climate ambition?
  8. Should EU sustainable finance taxonomy include nuclear?

Därefter följer bemötanden till vanliga missförstånd om Livscykelanalyser och Kärnkraftsolyckor.