LÄNKAR

Institutioner och företag

Intresseorganisationer 
Nuclear Power? Yes Please
Young generation
Environmentalists For Nuclear Energy (EFN)
Women In Nuclear
Reel Energi Oplysning (REO)
Foreningen Atomkraft Ja Tak
Copenhagen Atomics
Seaborg
Framtidens Energi (för- och nackdelar med olika kraftslag)

Övrigt
Forskningsprojekt ’ExternE’- External Cost of Energy (Avslutat-uppdateras ej)

World Nuclear News
Forskningsreaktorer

Nyttiga länkar för debattörer
World Nuclear Association som täcker nästan allt som tas upp nedan
Analysgruppen vid Energiföretagen

Nya reaktortyper
Fjärde generationens reaktor, GenIV
Wikipedia om breeders
Om ITER
HP-BWR koncept utarbetat av Frigyes Reisch
Kärnkraften väl beprövad men har utvecklingen framför sig

Om uranets förekomst och tillräcklighet
Analysgruppens Bakgrundsblad om urantillgångar
Uran i havsvatten
Kostnadsberäkning uran ur havsvatten

Livscykelanalyser
Analysgruppen Bakgrund nr 1 2014, Analysera för att agera – Livscykelanalyser och miljövarudeklarationer
World Nuclear Association, Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources
Elens miljöpåverkan Vattenfall
Vattenfalls Miljöproduktdeklaration (EPD) för Kärnkraft
ISO 14025

Driftstatistik
Nordpool
Kraftläget – Kontrollrummet Svenska Kraftnät
Danska energinätet

Fakta om Strålning och Risker
Let’s talk about radiation
Analysgruppens faktablad
Arvet från Tjernobyl, Chernobyl’s Legacy
The Three Mile Island accident
Environmental and health impacts of a policy to phase out nuclear power in Sweden (Staffan A Qvist/Barry W Brook sep 2015)
NASA: Coal and Gas are Far More Harmful than Nuclear Power

Reaktorolyckor
Civil kärnkraft har funnits i 50 år. För närvarande är ca 450 reaktorer i drift som tillsammans gett ca 15000 reaktorår. Under denna tid har tre reaktorhaverier inträffat som påverkat civilbefolkning utanför kraftverken, Three Mile Island, Tjernobyl och Fukushima. Av dessa har har de två senaste olyckorna gett mätbata stråldoser som motiverat evakuering (1). Värst drabbade Tjernobyl som 20 år efter olyckan inneburit ca 50 dödsfall, varav 30 drabbade personal som deltog i släcknings- och uppröjningsarbetet. Resterande ca 20 gäller den del av de 4000 tillkommande sköldkörtelcancerfallen där medicinsk behandling inte hjälpt. Siffran 50 anses gälla även idag efter 25 år. Utsläppen i Fukushima anses utgöra maximalt en tiondel av Tjernobyl och inga strålskador har uppkommit hos civilbefolkningen. Bland personal har enstaka personer fått hög stråldos, men ingen i eller kring Fukushima har omkommit pga strålning. Vissa evakuerade områden har redan friklassats för återflyttning.
(Denna korta sammanfattning grundar sig på uppgifter från följande länkar).
Chernobyl’s legacy, Health, Environmental and Socio-economic Impacts (IAEA m.fl.)
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl den 26 april 1986 (Gunnar Walinder, Kaare Brandsjö och Peter Reizenstein)
Fukushima accident
IAEA international fact finding expert mission of the nuclear accident following the great east japan earthquake and tsunami (IAEA)
FAQs Fukushima Five Years On (WHO)
7 million premature deaths annually linked to air pollution (WHO)
Chernobyl: the true scale of the accident (WHO)

Fotnot (1): För TMI-olyckan Diskuterades evakuering, men det resulterade i en rekommendation att havande kvinnor och barn under skolåldern borde lämna området. Senare undersökningar har visat att ingen av befolkningen fick mera stråldos än ungefär 1/6 av en normal röntgenundersökning. Se
USNRC Annual report och
Backgrounder on the Three Mile Island Accident (U.S.NRC)