Länkar

Institutioner och företag

Kärnkraftverk

Intresseorganisationer

Övrigt

Nyttiga länkar för debattörer

En mycket matnyttig länk till World Nuclear Asociation som täcker nästan allt som tas upp nedan

Nya reaktortyper
Om 4e generationens reaktorer
Ännu en om Gen-IV reaktorer
Wikipedia om breeders
Om rysk breederproduktion
Om ITER
HP-BWR koncept utarbetat av Frigyes Reisch

Om uranets förekomst och tillräcklighet
Fakta om uran
OECD-dokument
Gronaspecialisten (blogg)
Analysgruppens Bakgrundsblad om urantillgångar
Om Thorium och uran
Om uran ur havsvatten
Dito
Kostnadsberäkning uran ur havsvatten
Om bioenergins otillräcklighet (blogg S.A. Johansson)
Alunskiffer.se – Denna sida informerar om prospektering, fyndigheter samt möjligheter och risker med gruvindustri i Jämtland.

Livscykelanalyser
Analysgruppen Bakgrund nr 1 2014, Analysera för att agera – Livscykelanalyser och miljövarudeklarationer
World Nuclear Association, Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources
Livscykelanalys, Vattenfalls elproduktion i Norden
LC-analys av nuclearinfo.net

Driftstatistik
Vindkraft
Dito
Nordpool
Svenska Kraftnät
Danska energinätet

Fakta om Strålning och Risker
Frågor och svar
Analysgruppens faktablad
Arvet från Tjernobyl, Chernobyl’s Legacy
The Three Mile Island accident
Environmental and health impacts of a policy to phase out nuclear power in Sweden (Staffan A Qvist/Barry W Brook sep 2015)
NASA: Coal and Gas are Far More Harmful than Nuclear Power

Reaktorolyckor
Civil kärnkraft har funnits i 50 år. För närvarande är ca 450 reaktorer i drift som tillsammans gett ca 15000 reaktorår. Under denna tid har tre reaktorhaverier inträffat som påverkat civilbefolkning utanför kraftverken, Three Mile Island, Tjernobyl och Fukushima. Av dessa har har de två senaste olyckorna gett mätbata stråldoser som motiverat evakuering (1). Värst drabbade Tjernobyl som 20 år efter olyckan inneburit ca 50 dödsfall, varav 30 drabbade personal som deltog i släcknings- och uppröjningsarbetet. Resterande ca 20 gäller den del av de 4000 tillkommande sköldkörtelcancerfallen där medicinsk behandling inte hjälpt. Siffran 50 anses gälla även idag efter 25 år. Utsläppen i Fukushima anses utgöra maximalt en tiondel av Tjernobyl och inga strålskador har uppkommit hos civilbefolkningen. Bland personal har enstaka personer fått hög stråldos, men ingen i eller kring Fukushima har omkommit pga strålning. Vissa evakuerade områden har redan friklassats för återflyttning. (Denna korta sammanfattning grundar sig på uppgifter från följande länkar och ospecificerad nyhetsbevakning).Chernobyl’s legacy, Health, Environmental and Socio-economic Impacts (IAEA m.fl.)
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl den 26 april 1986 (Gunnar Walinder, Kaare Brandsjö och Peter Reizenstein)
Kalla fakta om Fukushima (SKC)
IAEA international fact finding expert mission of the nuclear accident following the great east japan earthquake and tsunami (IAEA)
FAQs Fukushima Five Years On (WHO)
WHO: 7 million premature deaths annually linked to air pollution
Chernobyl: the true scale of the accident (WHO)
Fotnot (1): För TMI-olyckan Diskuterades evakuering, men det resulterade i en rekommendation att havande kvinnor och barn under skolåldern borde lämna området. Senare undersökningar har visat att ingen av befolkningen fick mera stråldos än ungefär 1/6 av en normal röntgenundersökning. Se
USNRC Annual report och
Backgrounder on the Three Mile Island Accident (U.S.NRC)