En saknad vän

onsdag 12 juli, 2023

Vår tidigare ordförande, Bertil Gerhardsson har gått bort.
Vi tackar för Din vänskap och Dina insatser för vår förening.
Styrelsen

Återta kontrollen över vårt elkraftsystem!

tisdag 9 maj, 2023

Av Lars Wiegert MFK sekr.

Kärnkraft har stängts på de platser de verkligen behövs och i Norrland råder närmast guldrush med okontrollerad utbyggnad av vindindustrier. Den konkurrensfördel vi hade före avregleringen med ren och billig el har vi slumpat bort. En så viktig infrastruktur som elkraftförsörjning är en nationell angelägenhet som måste kunna styras utan EUs inblandning.

Läs hela inlägget…

Åtta skäl till att kärnkraft inte alls är dåraktigt

måndag 27 mars, 2023

Av Carl Erik Magnusson, docent i fysik vid Lunds Universitet

Johan Hansson, Professor i teoretisk fysik vid Luleå Tekniska Universitet skriver i Dagens Nyheter och i Flamman under rubrik ”Åtta skäl till att kärnkraft är dåraktigt”.
Här bemöts Hanssons påståenden punkt för punkt:

Läs hela inlägget…

Hur är det fatt med fransk kärnkraft?

tisdag 21 mars, 2023

Av Carl Erik Magnusson, ordf. MFK

Frankrike har länge setts som ett mönster för skalbar, pålitlig och näst intill fossilfri elproduktion. Men när den behövdes som mest hände något. Vad hände?

Läs hela inlägget…

Samråd enligt artikel 4-5 ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar gällande Polens planer att bygga kärnkraftverk

fredag 13 januari, 2023

MFK yttrande NV-08364-15 (klicka här)

Rapport från webbinariet om boken ”Den osynliga revolutionen bakom eluttaget” den 24 augusti kl. 14:00–15:00.

måndag 17 oktober, 2022

Av Carl Erik Magnusson

Boken och webbinariet är ett samarbete mellan KTH:s energiplattform och Vetenskap & Allmänhet, VA

Medverkande:
Lina Bertling Tjernberg, professor och föreståndare för KTH:s energiplattform, Christophe Duwig, redaktör för boken, professor och vice-föreståndare för KTH:s energiplattform, och Pär Olsson, professor KTH. Samtalsledare: Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.
Läs hela inlägget…

Nisse Nilsson är inte längre med oss

torsdag 13 oktober, 2022

Grundaren av Miljövänner för Kärnkraft, Nils-Erik Nilsson, avled hastigt och oväntat den 7 oktober 2022. Föreningen var hans verk och han var länge ordförande och senare ledamot i styrelsen från början ända tills för 1½ år sedan, då han bad att få bli ersatt. Men han hjälpte oss i styrelsen med sitt kunnande och goda råd, så han fanns hela tiden med i faggorna in i det sista. Större delen av sitt professionella värv skedde som anställd inom Vattenfall, men han hade också ett brett kontaktnät inom hela kärnkraftsbranschen. Han hade många intresseområden och var också mycket aktiv i lokalsamhället. 
Vi är många som stått honom nära, som saknar honom och det han stod för.

Bifogad artikel av Vattenfall berättar mera om vår bortgångne vän, av de flesta även känd som ’Dubbel-Nisse’ (klicka).

Elsystemkrisen

lördag 13 augusti, 2022

Rekommenderad bok av Svenolof Karlsson Second Opinion
Utgiven av Bokus (klicka)

Energidebatten i Sverige är som en skönhetstävling. Vad tycker du bäst om, vindkraft eller kärnkraft? Det centrala problemet är dock ett annat. Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. För att upprätthålla driftsäkerheten begränsas elsystemet på ett omfattande sätt. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har detta i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. Den fortsatta utbyggnaden av elproduktionen är hotad. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Länkar till kopplade artiklar i anslutning till boken
av författaren; Dags att lära ordet ’elsystem’
av Carl Berglöf: Alla kraftslag sitter nu i samma båt
av Maja Lundbäck: Vi behöver inte fler lagar

Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning

torsdag 11 augusti, 2022

Rekommenderad bok av Jan Blomgren professor i tillämpad kärnfysik.
Utgiven av Timbro. (klicka)

Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning är en pedagogisk introduktion till svensk energipolitik. Boken beskriver:

Utbyggnaden av den svenska energiförsörjningen under 1900-talet
Hur kärnkraften blev en så känslig politisk fråga
Avregleringen av elmarknaden och dess konsekvenser
Varför Sverige trots goda förutsättningar återkommande har riskerat elbrist
Vindkraftens och solenergins styrkor och svagheter
Vad som behöver göras för att säkra framtidens energiförsörjning

Om författaren
Jan Blomgren är företagsledare och konsult inom energi med en global kundkrets. Han har tidigare varit senior expert på Vattenfall, föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum och professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala Universitet.

Läs recension av Carl Erik Magnusson (klicka)

Klimatnyckeln : En fungerande lösning på världens största problem

måndag 8 augusti, 2022

av Staffan QvistJoshua Goldstein
Utgivare Bokus (klicka här)

Över hela världen tas initiativ för en långsiktigt hållbar energiproduktion. Men chanserna att vända utvecklingen med 100 procent förnybar energi är små. I denna bok visar författarna hur redan befintlig teknik drastiskt kan minska mänsklighetens klimatpåverkan. Gamla rädslor och föråldrade föreställningar måste omvärderas i grunden, inte minst i föregångslandet Sverige.