Återta kontrollen över vårt elkraftsystem!

december 6th, 2023

Av Lars Wiegert MFK sekr.

Kärnkraft har stängts på de platser de verkligen behövs och i Norrland råder närmast guldrush med okontrollerad utbyggnad av vindindustrier. Den konkurrensfördel vi hade före avregleringen med ren och billig el har vi slumpat bort. En så viktig infrastruktur som elkraftförsörjning är en nationell angelägenhet som måste kunna styras utan EUs inblandning.

Read the rest of this entry »

Åtta skäl till att kärnkraft inte alls är dåraktigt

oktober 27th, 2023

Av Carl Erik Magnusson, docent i fysik vid Lunds Universitet

Johan Hansson, Professor i teoretisk fysik vid Luleå Tekniska Universitet skriver i Dagens Nyheter och i Flamman under rubrik ”Åtta skäl till att kärnkraft är dåraktigt”.
Här bemöts Hanssons påståenden punkt för punkt:

Read the rest of this entry »

Hur är det fatt med fransk kärnkraft?

oktober 21st, 2023

Av Carl Erik Magnusson, ordf. MFK

Frankrike har länge setts som ett mönster för skalbar, pålitlig och näst intill fossilfri elproduktion. Men när den behövdes som mest hände något. Vad hände?

Read the rest of this entry »

Remiss av Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2024-2026

augusti 20th, 2023

Remiss riksgälden RG 2022-814

Samråd enligt Esbokonventionen gällande den aktuella fasen i Litauensavvecklingsarbete av Ignalina kärnkraftverk Ärende NV-05002-23

juli 17th, 2023

MFK yttrande Ignalina NV-05002-23

Remiss av OKG:s ansökan om tillstånd gällande markförvar för mycket lågaktivt avfallÄrende SSM2021-7697

juni 16th, 2023

MFK yttrande SSM2021-7697

Samråd enligt artikel 4-5 Esbokonventionen gällande livstidsförlängning av kärnkraftreaktorerna Doel 4 och Tihange 3 i Belgien Ärende nr NV-07077-22

maj 14th, 2023

MFK Yttrande NV-07077-22 14maj2023

Promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg. Yttrande från Miljövänner för Kärnkraft

mars 13th, 2023

Remiss KN202301921 Yttrande Miljövänner för Kärnkraft

En saknad vän

mars 12th, 2023

Vår tidigare ordförande, Bertil Gerhardsson har gått bort.
Vi tackar för Din vänskap och Dina insatser för vår förening.
Styrelsen

Svensk Kärnbränslehantering AB:s Forsknings- och utvecklingsprogram (FUD) 2022.Ärende SSM 2022-4839

december 21st, 2022

MFK yttrande SSM 2022-4839 SKB-FUD 2022