Du är radioaktiv!

Sedan Tjernobylolyckan inträffade har svenska folket fått ta del av många larmrapporter i media om radioaktivitet i sjöar, fiskar, rådjur, svamp m.m. där också radioaktiviteten angivits kvantitativt i ett visst antal becquerel. Många människor kände sig oroade av värden som ofta angavs i hundratal eller tusental och därför lätt upplevdes som höga eller farliga. Det kan vara värt att jämföra med att mäta avstånd enbart i millimeter. 600 miljoner mm mellan Stockholm och Malmö skulle förmodligen upplevas som en lång sträcka för den som inte visste hur liten en mm är.Becquerel (Bq) är ett mått på hur många radioaktiva atomer som sönderfaller per sekund och sänder ut överskottsenergi i form av strålning. 1 Bq = 1 sönderfall per sekund. Sievert (Sv) eller millisievert (mSv) är den energi som upptas av t.ex. människokroppen (stråldos).

Radioaktivitet är något helt naturligt som härstammar från The Big Bang varifrån jorden skapades och finns alltså överallt omkring oss. Varje människa är också radioaktiv. En vuxen människa har ca 7.000 becquerel i sin egen kropp ständigt och jämnt från framför allt kalium 40 men även kol 14, radium och en del andra radioaktiva grundämnen. Vi ger oss själva en intern stråldos om 0,2 millisievert varje år. Inte mycket men ändå dubbelt så mycket som ett svenskt kärnkraftverk maximalt får ge sina närmaste grannar och 100 gånger mer än vad medelsvensken i verkligheten får från all svensk kärnkraft.

Om ett evenemang har fyllt Globen i Stockholm med 16.000 åskådare sker det faktiskt ett radioaktivt utsläpp om 112 miljoner becquerel när evenemanget är slut och åskådarna lämnar Globen. Om de åker buss därifrån med 64 passagerare per buss blir det 250 radioaktiva transporter med 448.000 becquerel i varje. Detta innebär naturligtvis ingen radiologisk fara men ger kanske kommande Becquerelrapporter ett nytt perspektiv.

De allra flesta ämnena lämnar inte den egna kroppen och kan inte på-verka någon annan. Bland det som kommer ut finns kol-14 som följer med utandningsluften.