Byt de gamla kokarreaktorerna i Oskarshamn och Ringhals mot högtrycksreaktorer (HP-BWR)

Regeringen har nu nått överenskommelse om att befintliga reaktorer skall få bytas mot nya. Kraftindustrin anser att de två äldsta kokarreaktorerna Oskarshamn 1 och Ringhals 1 bör vara de första som står på tur att bytas.

I Finland byggs en ny reaktor Olkiluoto 3 bredvid de gamla svenskbyggda reaktorerna. Nybyggnationen är flera år försenad huvudsakligen på grund av byggnadstekniska problem. Den blir också dubbelt så dyr som planerat.

Idag finns möjligheten att i befintliga reaktorbyggnader inrymma en ny typ av reaktor – högtrycks kokarreaktor, HP-BWR – som presenterats på kärntekniska konferenser och i kärntekniska tidskrifter.
En sådan reaktor är säkrare, miljövänligare och mer ekonomisk än tidigare reaktorer och skulle vara ett tekniskt framsteg baserat på vunna erfarenheter under ett halvt sekels reaktordrift i Sverige och övriga världen.
HPBRW
Detta koncept skulle bli betydligt billigare än att som i Finland bygga en helt ny reaktoranläggning. Man skulle nästan kunna fördubbla effekten i förhållande till de befintliga kokarreaktorerna. Det förslagna bytet till högtrycksreaktorer i Oskarshamn och Ringhals skulle kunna realiseras till år 2020.

Docent Frigyes Reisch, Stockholm
Fil dr Lars Persson, Sigtuna stad

Referenser
TOPSAFE 2008 konferens
Artikel av F Reisch i Det Europeiska Kärntekniska Sällskapets nättidning ENSe-news

Kan ej kommentera.