MFKs årsmöte 2009-03-21

Mötet ägde rum den 21 mars på Chalmers Tekniska Högskola och drog 26 deltagare. Dragplåstret förutom själva huvudförhandlingen var Christophe Demazière från Nukleär Teknik vid Chalmers som gav en föreläsning på temat ’Kärnkraft: från avveckling till utveckling’.
Ämnet har sällan varit så aktuellt som nu och gav intressanta perspektiv på att kärnkraftens framtid både i det korta och det längre perspektivet. Det korta perspektivet visar sig i att avdelningen Nukleär teknik nu kunnat köra igång en 2-årig masterutbildning i Nuclear engineering med 25 platser. Här finns möjlighet till fördjupning inom olika områden, såsom t.ex kärnsäkerhet. Här finns så stort sug på arbetsmarknaden att det närmast kan garanteras bra jobb efter genomgången utbildning.
I det långa perspektivet fick åhörarna en inblick i vilken oerhörd potential det finns i användning av Thorium och klyvning med snabba neutroner, det senare i den sk 4e generationens reaktorer, som kan återanvända det idag utnyttjade kärnbränslet och få ut så mycket mera energi att kärnkraften närmast borde kunna räknas till de uthålliga energislagen. Föreläsarens budskap till de styrande är att det finns så mycket energi kvar att utnyttja att man snarast måste besluta om att avvakta med slutförvaringen.
Den nya styrelsen:

Ordförande Bengt Barkman Omval
Vice ordförande Nils-Erik Nilsson Omval
Kassör Helén Bondesson Omval
Sekreterare Lars Wiegert Omval
Styrelseledamöter:
Mikael Ståldal Omval
Sigvard Särnmark Omval
Nils Rudqvist Nyval (tidigare suppleant)
Styrelsesuppleanter:
Olle Leander Nyval
Ulf Tegrell Nyval

Som vanligt antogs ett uttalande från årsmötet (klicka på länken)

Kan ej kommentera.