Uttalande av MFK årsmöte 2009-03-21

Nu finns chansen att bli av med blockeringen i energifrågan

Miljövänner för Kärnkraft välkomnar regeringens gemensamma utspel i energifrågan, där man äntligen slutar att förneka en av våra största energikällor. Kärnkraften är säker, pålitlig, konkurrenskraftig, miljövänlig, klimatvänlig och det enda kraftslag som verkligen tar hand om sitt avfall. Till detta kommer den väldiga potential som finns i kommande generation av reaktorer med en bränsleeffektivitet uppemot 100 gånger dagens och ett avfallsproblem reducerat till en 100-del, både beträffande mängden avfall och tiden för kontrollerat förvar. De som förnekar detta bidrar i själva verket till sämre miljö, klimat och välfärd genom att motarbeta de odiskutabla fördelarna som kärnkraften ger.

Nu måste alla politiker, som dels vill se till landets medborgares välfärd och dels samtidigt ta det globala ansvaret, verkligen ta chansen till en blocköverskridande energipolitik. En energipolitik som ger möjligheter och inte, som under de senaste snart 30 åren, närmast blockerat allt framåtskridande. Det är helt uppenbart att miljö och klimat inte mått bättre av att förneka kärnkraften och verkligen inte välfärden heller.

Speciellt gäller det för Socialdemokraterna att inte lyssna på minoriteterna, utan i stället med stöd av majoriteten i de egna leden ta sin del i ansvaret för landets bästa och äntligen få bort låsningarna i energipolitiken.

Miljövänner för Kärnkraft anser att Sverige bör engagera sig mera i forskningen om den nya generationens reaktorer för att bidra med sitt kunnande och snabbare kunna utnyttja den nya tekniken. Miljövänner för Kärnkraft anser även att de nya reaktorerna inte ska begränsas till enbart utbyte av de befintliga, utan att så många ska få byggas som behövs för effektivt utnyttjande av de möjligheter som står till buds sett ur respektive alternativs hela livscykel.

Miljövänner för Kärnkraft
www.mfk.nu

Frågor adresseras till mfk@mfk.nu

Kan ej kommentera.