Dagens Dumhet

Danmark har anmält Sverige till EU-kommissionen för misstanke om att vi ser till att ha begränsad kapacitet till export ev el och därmed ha fördel genom att hålla ett lägre pris för oss själva. Detta togs upp i Dagens Industri den 23/4 2009 (klicka på denna länk) Man anser tydligen att vi svenskar ska bekosta högre kapacitet i de externa överföringarna för att därmed dessutom få ett högre elpris själva. Danskarna glömmer att stängningen av Barsebäck minskade drastiskt möjligheten att exportera el och nu vill de tydligen att vi ska betala dubbelt för stängningen som de lurade oss till.
Lars Wiegert
MFK sekr,

Kan ej kommentera.