Dagens dumhet

Dagens dummaste artikel kommer utan tvekan från miljöpartiset Jan Lindholm

Kärnkraft rubbar värmebalansen
Han skriver
Svensk kärnkraft tillförs 225 TWh bränsle per år, varav två tredjedelar kyls bort i våra kustvatten och en tredjedel blir el. När elen utfört sitt arbete i form av hushållsel eller industriell el omvandlas den helt till spillvärme. Ingen energi försvinner, den ändrar bara kvalitet.

All energi som inte har sitt ursprung i solstrålning in och bidrar till att värma upp jorden förändrar denna balans. All energi från kärnkraft kräver därför att vi antingen skuggar bort motsvarande solinstrålning eller ökar avkylningen lika mycket för att balansen inte ska ändras.

Varför är detta en dumhet då? Jo för att det tar ungefär 3 minuter, om man kan lite högstadiematte, att kontrollera hur stor påverkan mänsklig värmeproduktion har på vår lilla jord. Mänskligheten konsumerar runt 500 exajoule (exa=10^18) energi årligen, dvs all energi från kol, all olja, all kärnkraft ect. Den mängd energi som solen tillför varje dag är 10500 exajoule. Dvs människans årliga energikonsumtion motsvarar alltså en timme solstrålning.

Variationer i molnighet från år till är påverkar denna energibalans så otroligt mycket mer än den totala mänskliga energiproduktionen. Det går helt enkelt inte jämföra när det är så många storleksordningar skillnad.

Tyvär verkar det som att vissa riksdagsledamöter skolkade under högstadiematten.

Kan ej kommentera.