AIESEC energy crossroads

Av Johan Simu
Jag var i början på veckan på energimässa som AIESEC anordnat, tillsammans med Nils Rudqvist och Bengt Barkman som representanter för MfK. Det var riktigt trevlig och vi fick mycket gehör. Många studenter knallade fram till oss och frågade frågor och fick vårt informationsmaterial, de flesta verkade vara väldigt positiva till kärnkraft även om många myter ännu lever kvar, speciellt den gamla myten om att svenska reaktorer kan explodera så som i Tjernobyl. Förhoppningsvis så lyckades vi rekrytera några nya medlemmar bland dem som kom fram.

Vårt lilla bås var placerat bredvid Uppsala naturskyddsförenings bås. Två unga tjejer från naturskyddsföreningen kom fram till oss och frågade lite nyfiket hur man kan vara miljövän och samtidigt positivt till kärnkraft. Det ledde till en rätt givande och lång diskussion där vi bemötte alla de myter och lögner som naturskyddsföreningen nationellt sprider om kärnkraft. Vi lyckades inte övertyga dom helt och hållet, men jag misstänker att de fick sig en rejäl funderare. Speciellt med tanken på att vi hade referenser till allt vi sa och även kunde peka ut felaktigheterna i de referenser som SNF normalt använder.

Under mässdagen var det en hel del föreläsningar och en paneldebatt mellan Martina Krueger från Greenpeace, Harry Frank forskningschef vid ABB och förnyelsebar energi forskaren Mats Leijon från Ångströmlabbet. Medverkade gjorde även USA’s ambassadör Michael Wood och ekologiprofessorn Torbjörn Rydberg inledde debatten genom att prata om ekologiska fotavtryck, naturliga energiflöden och dagens energiöverkonsumtion.

Krueger pratade lite om Greenpeace’s nya ”plan” för en miljövänlig värld, huvudpunkten verkar vara, om jag förstod det rätt, att världens energikonsumtion ska halveras, en i mina ögon naiv förväntan. Harry Frank pratade om hur snabbt tekniken för elöverföring utvecklas villet innebär att regioner på väldigt lång avstånd kan kopplas ihop utan större energiförluster.

Mats Leijon verkade vara kritisk mot solkraft och även delvis till vind, han anser att energikoncentrationen är på tok för låg för att man ska kunna utnyttja det på ett ekonomiskt vettigt sätt. Fagra löften ges om förnyelsebar energi helt utan sinne för realism enligt honom. Han kritiserade IPCC för att de försöker skissa upp lösningar på klimatproblemet, det är bättre om klimatforskare sysslar med klimat och överlåter energiproblemet till ingenjörer. Han fick lite mothugg av en i publiken som i sin tur kritiserade Leijon för att lägga sig i energiekonomi när han är ingenjör och inte ekonom och fortsatte med att säga att dagens vindkraft är ekonomiskt konkurrenskraftig. Leijon svarade väldigt övertygande att han måste komma och hålla en gästföreläsning och demonstrera hur fel det påståendet är.

Michael Wood talade lite om att han fått som huvuduppgift av president Bush att söka upp företag i sverige som sysslar med förnyelsebar energi och introducera dom till amerikanska investerare, hans arbete har tydligen varit mycket framgångsrikt och till stor hjälp för svenska företag.

Kärnkraft diskuterades egentligen inte under debatten utan nämndes bara som hastigast. Men alla i debatten förutom Krueger verkar positiva till kärnkraft. Vi fick tillfälle att diskutera lite med Harry Frank och Mats Leijon efter debatten och de vill båda se en vidareutveckling.

Efter mässan avslutades dagen med en riktigt trevlig gasque där jag och Nils tog chansen att diskutera lite mer om ekologiska fotavtryck med Torbjörn Rydberg.

Kan ej kommentera.