En politikers självkritik

Med anledning av Fps utspel om utbyggnad av kärnkraften utfördes en undersökning som visade på en markant skillnad mellan politikernas och väljarnas inställning till kärnkraften. Lars Ohly förklarar skillnaden att ”Vi har misslyckats med att tydliggöra problemen med kärnkraft”. Detta får ett löjets skimmer över sig då han strax innan sagt att de varit dåliga på att lyssna på folk. Man undrar vem som vet bäst, Lars Ohly eller de minst 40.000 tidningsläsare som svarade på kvällspressens enkäter och visade att 80% är för en utbyggnad av kärnkraften?
Lars Wiegert

Kan ej kommentera.