Ny i serien debattens dumheter

I en påkostad annons från E-ON i GP den 7/12 står följande:
”Genom att sätta in extra turbiner i våra befintliga vattenkraftverk kan vi utvinna mer energi ur vattnet. resultatet av effektiviseringarna blir att vi kramar ur el motsvarande nästan två nya vattenkraftverk, utan att vi bygger några nya.”

Det begriper väl var och en att man Inte kan öka energiuttaget mera än vad som finns lagrat i vattnet. Vad man kan få med flera turbiner är ökad effekt på bekostnad av ökat vattenuttag. Detta brukar vara den begränsande faktorn, vilket ofta framhävs som motiv när man vill höja elprtiset. Även om nu flertalet politiker har svårt att skilja på energi och effekt, kunde man förvänta att ett energibolag visste bättre. Men nog är det väl att förolämpa kundkretsen genom att tro att den är lika okunnig som politikerna. Helt klart är att förtroendet för E-ON inte gagnas av fördummande budskap.
Lars Wiegert
MFK sekr.

Kan ej kommentera.