Ett exempel på medial desinformation

Lars Wiegert, MFKs sekr.

Så var det dags igen. Lagom till årsdagen av tsunamikatastrofen dyker de upp, alla dessa olyckskorpar som vill skrämmas om den sk kärnkraftskatastrofen. Den verkliga katastrofen, jordbävningen med den åtföljande tsunamin, som dödade nästan 20.000 personer tycker de inte är intressant alls. I stället gottar de sig genom att försöka ge sken att dödsfallen berodde på Fukushima. Vad annars vill man t.ex ha sagt med följande skruvade ingress?

JAPANERNA HEDRAR KATASTROFENS 18 500 OFFER (SvD 11/3 2016)
Japanerna stannar upp på fredagen för att högtidlighålla årsdagen av Fukushima-katastrofen, då en jordbävning ute till havs med efterföljande tsunami utlöste den värsta kärnkraftskatastrofen sedan Tjernobyl 1986.

(Den blev ändrad senare, men så här såg ingressen så som jag fångade den via facebook strax före midnatt den 12/3 enligt skärmdumpen nedan. Tyvärr lite suddigt, men man kan nog skönja att ingressen är ordagrant återgiven ovan.)
Untitled-1

Detta är bara ett av många exempel där man försåtligt blandar ihop Fukushimaolyckan med den verkliga katastrofen. Utsläppen var i själva verket så små att det inte kommer att märkas någon som helst effekt hos allmänheten, enligt vad FN-organet UNSCEAR och WHO rapporterar. De mätvärden som redovisas rör sig kring enstaka mikroSv/h, vilket är en ganska normal dos från den naturliga bakgrundsstrålningen på många ställen i världen, bl.a på många håll i Västsverige. Enligt UNSCEAR blir tillkommande livsdos på varje individ kring Fukushima i genomsnitt 10 mSv totalt, vilket är ungefär samma som ett års naturlig bakgrundsstrålning i Bohuslän, vilket inte är ovanligt även på många andra håll. Det finns platser med 50 gånger den strålningen där folk bor i högönsklig välmåga. Redan har evakuerade områden i utsläppszonen kring Fukushima kunnat friklassas och återflyttning pågår.

Det florerar skrönor om att hela Stilla havet är på väg att bli ‘besmittat’ med farlig radioaktivitet från läckande grundvatten. Men fakta via den officiella rapporteringen ger helt en annan bild. Totalt uppgår läckagen av grundvatten från Fukushima till cirka 400 kubikmeter per dag, men trots detta är aktiviteten i havet utanför praktiskt taget noll. Det rör sig om enstaka Bq per liter. Detta är helt försumbart jämfört med naturlig mängd radioaktivt sönderfall vi har i våra kroppar av helt naturliga orsaker, vilket rör sig om 100 Bq per liter kroppsvävnad. Enligt IAEA har, sedan olyckan, mindre radioaktivt material släppts ut till havet än vad myndigheten tillåter under normal drift under samma period. Att påstå att hela Stilla havet är kontaminerat är rent nonsens.

Det är billigt och cyniskt att debattörer utnyttjar de många dödsfallen från den egentliga katastrofen till att smutskasta en kraftkälla som i själva verket räddar miljontals liv årligen genom minskade utsläpp från fossila bränslen som den ersätter. För att inte tala om minskade utsläpp av klimatgaser.

Artikeln skickades tlll Svd, DN Åsikt, UNT, VLT, GP, HD, Corren men avböjdes av samtliga. Fick faktiskt löfte om publicering i Aftonbladet men det blev inte av där heller…