Arkiv för kategori 'Pressmeddelanden'

Öppet brev till partiledarna om energipolitiken

131007

Frågor besvaras av Nils-Erik Nilsson mfk@mfk.nu

Energi och miljö är viktiga frågor i samhället. Detta är frågor som starkt engagerar föreningen Miljövänner För kärnkraft. När vi studerar de jämförelser mellan olika kraftslag som finns, t.ex. EU-projektet ExternE och underlagen till kraftbolagens Livscykelanalyser, så är det uppenbart att kärnkraften är den minst farliga och minst miljöstörande kraftproduktion som finns. (mer…)

Öppet brev till regeringen om jämförelse mellan energislagen

130811

Med detta brev vill Miljövänner för kärnkraft betona vikten av att objektivt kunna jämföra olika kraftslag. För närvarande råder närmast anarki på området med tyckanden, halvsanningar och överdrifter som gör det omöjligt för envar att bilda sig en objektiv uppfattning om kraftslagens egenskaper och kunna jämföra dem. Risken är stor att denna situation smittar av sig på beslutsfattandet, som förutses ske på tydliga fakta. Brevet ger förslag på vilka aspekter som bör jämföras och hur dessa kan kvantifieras på objektivt jämförbara sätt. (mer…)

Utan kärnkraft nås inga klimatmål

130103

Av Lars Wiegert
Resultatet från Doha Climate Change Conference var knappast oväntad. Alla fakta pekar tydligt i en riktning: Ju större andel kärnkraft som används i ett land, desto lägre siffror beträffande koldioxid och andra utsläpp kan de länderna ståta med. Till exempel ligger Sverige med sin rena elproduktion bäst till vad gäller CO2 enligt statistik från konferensen. Vi hör alltså inte till de stora bovarna, men faktum är att för att klara 2-gradersmålet måste de globala utsläppen av klimatgaser nå sitt maximum och börja minska inom fem år. Enligt IPCC måste CO2-utsläppen därefter minska i stadig takt för att till 2050 vara nere på ca 15 % av nivån år 2000. Ny forskningsrapport som publicerats av Världsbanken pekar på att till och med detta kanske inte räcker till utan att temperaturhöjningen i det scenariot kan bli dubbelt så mycket. Det tragiska är att så länge kärnkraften inte accepteras av miljö- och klimatförsvarare kommer handlingsförlamningen bara att fortsätta. Vad värre är så kommer planerna på stängning av kärnkraftverk i Tyskland och Frankrike att förvärra situationen. (mer…)

Affärsidé att skrämmas om kärnkraft

121008

Av Nils-Erik Nilsson och Lars Wiegert
Vi har nu de senaste dagarna sett ett nytt angrepp på svensk kärnkraft från Greenpeace. Uppenbarligen hade de fått reda på att Frankfurter Allgemeine skulle publicera en rapport från EU som riktar viss kritik mot bl.a. svensk kärnkraft. Kritiken verkar bygga på resultatet av de stresstester som EU initierade efter olyckan i Fukushima. I dessa har man gått igenom hur man klarar ännu mycket mer fantasifulla scenarier än de som låg till grund för verkens konstruktion. Om man skulle göra liknande tester på andra industrier, som vattenkraftdammar, kemisk industri, raffinaderier mm, så skulle man även om dem kunna få fram en lång rad scenarier som de ”inte klarar”. (mer…)

Sanningen om kärnkraftens subventioner

120903

Av Lars Wiegert

Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: (mer…)

Planlös planhushållning om energin

120517

Politikerna har satt sig i en omöjlig sits genom att detaljstyra hur mycket energi som får produceras av olika energislag. Denna styrning grundar sig mera på åsikter om vad som är bra för miljö, ekonomi, säkerhet mm och inte på reella fakta. Om man lade detaljstyrningen åt sidan och i stället diskuterade krav baserade på fakta, skulle det vara enklare att nå politisk överenskommelse. (mer…)

1-årsdagen av tsunamin i Japan

120311

Av Lars Wiegert
Nu när man börjar se facit av denna katastrof, kan man inte säga annat än att följderna för de havererade kärnkraftverken trots utsläppen egentligen blev det lilla problemet i förhållande till den enorma förödelse som själva tsunamin åstadkom. Ca 20.000 människor omkom, 125.000 byggnader raserades, liksom otaliga vägar, broar och fördämningar, elnät mm. Hela infrastrukturen i en stor del av Japan förintades. Vad som då är märkligt är att rubrikerna om denna förödelse och stora dödstalen ganska snart tonades ned för att i stället domineras av de havererade reaktorerna, som med sina måttliga utsläpp inte krävde ett enda dödsfall och kontaminerade förhållandevis små areor jämfört med Tjernobyl. (mer…)

Tysklands galna energipolitik

110530

Av Mikael Ståldal, MFKs ordförande
För mindre än ett år sedan så beslöt den borgerliga tyska regeringen med Angela Merkel i spetsen att förlänga drifttiden för tysk kärnkraft till 2040 och övergav därmed den avvecklingslinje som en tidigare socialdemokratiska regeringen beslutat.

Nu har samma tyska regering med samma Angela Merkel i spetsen regering beslutat att kärnkraften ska avvecklas tilll 2022.

Denna kovändning är naturligtvis föranledd av olyckan i Fukushima. Men olyckan i Japan orsakades av en kraftig jordbävning följd av en stor tsunami. Någon sådan tsunami kan omöjligen drabba något tyskt kärnkraftverk, och det är oerhört förhastat och missriktat att avveckla den tyska kärnkraften med anledning av Fukushima.

Detta är inget annat än en motbjudande och totalt ansvarslös uppvisning av ohämmad populism. Trots allt snack om satsningar på förnybar energi så kommer detta tveklöst leda till ökad användning av fossilt kol och naturgas, vilket leder till ökad klimatpåverkan, ökat beroende av Ryssland, sämre miljö och fler döda av luftföroreningar och kolgruveolyckor.

Dessutom så lär det leda till högre elpriser inte bara i Tyskland utan troligtvis även i grannländerna som Sverige.

Det är bra att den svenska regeringen kritiserar detta beslut. Man bör dock dra slutsatsen att det är dags att tillåta en ytterligare utbyggnad av kärnkraften i Sverige för att kunna motverka de negativa följderna av det tyska beslutat. Ta bort taket på 10 reaktorer i Sverige och tillåt nybyggnad utan att man måste stänga gamla samtidigt.

25 år efter Tjernobyl

110425

Av Lars Wiegert MFK sekreterare

Natten till den 26 april 1986 havererade en reaktor i Tjernobyl och många minns detta med en rysning och förtroendet för kärnkraften sjönk dramatiskt, av förståeliga skäl. Tyvärr är många skrämda helt i onödan. (mer…)

Japan – Kärnkraften klarade natur-katastrofen bättre än vattenkraften

110328

Av Lars Wiegert MFKs sekreterare
Vad som inte har synts mycket i mediarapporteringen om naturkatastrofen i Japan var att en fördämning till ett vattenkraftverk brast och spolade bort ett helt samhälle. Ett oljeraffinanderi och en kemisk fabrik brann också upp, vilket lär ha orsakat ett flertal döda och omfattande miljö- och hälsofarliga utsläpp. (mer…)