Sanningen om kärnkraftens subventioner

Av Lars Wiegert

Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande:

El producerad i kärnkraftverk har beskattats sedan 1984 och det kallades från början produktionsskatt. Under 2000 omformades den till en effektskatt. Det innebär att skatten baseras på reaktorernas termiska effekt. Skatten tas således ut oberoende av om el produceras eller ej. Effektskatten utgår från den 1 januari 2008 till 12 648 kr/MW och månad. Vilket motsvarar i genomsnitt cirka 5,5 öre/kWh. För kärnkraftsproducerad el tas också ut en avgift på 0,3 öre/kWh enligt den s.k. Studsvikslagen, för att täcka kostnader för Studsviks tidigare verksamhet.

För att finansiera framtida kostnader för slutförvar av utbränt kärnbränsle uttas en avgift som är individuell för varje kärnkraftsanläggning. Vägt medeltal för svensk kärnkraft blir 2,2 öre/kWh från den 1 januari 2012. För Barsebäck är avgiften 842 miljoner kr per år. Sammantaget betalar alltså kärnkraftsindustrin i snitt 8 extra öre/kWh till staten, som alltså annan elproduktion inte belastas med.

Utöver detta betalas fasta avgifter för finansiering av Strålskyddsmyndigheten med 320 miljoner kronor per år. Dessutom måste reaktorinnehavarna ställa säkerheter till staten – individuella för varje verk – på sammanlagt drygt 19 miljarder kronor för år 2012 som skall vara omedelbart tillgängliga vid en eventuell olycka.

Jämför detta med till exempel vindkraft, som utöver det ordinarie elpriset får ett tillskott från elcertifikaten. För år 2011 var värdet av dessa ca 20 öre/kWh och det året producerade vindkraften fyra procent av den svenska elen. Alltså subventionerades dessa fyra procent med en dryg miljard kronor för 2011! Detta anser vindkraftsföretagen vara för lite och kräver mera subventioner för att bli lönsamma.

Skillnaden mellan kärnkraft och vindkraft blir alltså 28 öre/kWh till vindkraftens fördel, förutom de fasta pålagorna, 320 miljoner för SSM och kapitalkostnader för 19 miljarder kronor som enbart belastar kärnkraft. Framöver kommer vi dessutom att få betala extra för elnätets anpassning till vindkraftens slumpmässiga inmatning och det blir via räkningen för elöverföring.

Tydligare kan det inte visas att talet om den subventionerade kärnkraften är en myt. Denna straffbeskattning av kärnkraften är långt ifrån den marknadshushållning som politikerna påstår finnas inom elområdet. Det är inte konkurrens på lika villkor.

Kan ej kommentera.