Ett första steg mot nya reaktorer

SSM har kungjort att Vattenfall lämnat in ansökan om att få ersätta 1-2 reaktorer med nya. Något beslut om utbyte är dock inte fattat ännu hos Vattenfall, utan ansökan syftar till att få igång processen för att få kunskap om vilka förutsättningar som ska gälla och därmed ha underlag för beslut. Detta uppskattas kunna ta ca tio år i anspråk. Därefter kan upphandlingsprocessen starta och nya reaktorer tas i drift om ytterligare ca fem år. Någonstans måste man börja och MFK ser naturligtvis mycket positivt på att processen kommer igång, vilket borde glädja varje sann miljövän.
(Läs mer)