25 år efter Tjernobyl

Av Lars Wiegert MFK sekreterare

Natten till den 26 april 1986 havererade en reaktor i Tjernobyl och många minns detta med en rysning och förtroendet för kärnkraften sjönk dramatiskt, av förståeliga skäl. Tyvärr är många skrämda helt i onödan. Under de drygt 40 år som civil kärnkraft funnits har reaktorerna världen över tillsammans drivits i över 10.000 reaktorår. Under hela denna tid har det hittills bara inträffat två olyckor med konsekvenser för befolkning utanför själva kraftverket, nämligen Tjernobyl och nu nyligen Fukushima i Japan. Ytterligare en olycka som etsat sig fast i medvetandet är Three Mile Island nära Harrisburg i Pennsylvania som ägde rum 1979. I det fallet inskränkte sig förloppet till en härdsmälta helt utan påverkan på omgivningen. Ingen blev skadad och ingen behövde evakueras.

Av dessa händelser var Tjernobyl den den värsta som kan komma ifråga. Genom en kombination av osäker konstruktion och mänskligt felhandlande blev reaktorhärden kritisk och större delen av den blåste upp i luften och spred sig över stora områden. Men hur stor påverkan hade egentligen Tjernobyl på människa och miljö? En grundlig undersökning gjordes åren 2003-2005 och redovisas i den ansedda rapporten, The Chernobyl Legacy (Arvet efter Tjernobyl) som bl.a IAEA, WHO och FN står bakom. Enligt rapporten inskränker sig de hittills kända dödsfallen till 30 personer av de minst 100.000 som deltog i släckningen och upprensningen på kraftverket. Den enda påvisade inverkan på befolkningen är en tydlig ökning av sköldkörtelcancer med 4000 fall. Av dessa dog 20 personer medan resten tillfrisknade efter medicinsk behandling. Totalt har alltså enbart 50 dödsfall kunnat kopplats till Tjernobyl.

I långtidsförloppet uppskattar WHO att teoretiskt kan ytterligare ca 9000 dödsfall i cancer på grund av Tjernobyl inträffa under 80 år bland de 6.600.000 individer som fått stråldos över 14 mSv efter olyckan, men eftersom 22% av befolkningen dör i cancer av andra ’vanliga’ orsaker så kan bidraget från Tjernobyl bara räknas i promille och det drunknar i de normala variationerna. Enligt andra uppskattningar skulle ca 22.300 dödsfall i cancer på grund av Tjernobyl kunna ske i hela världen, men trots att denna teoretiska siffra kan verka hög, så försvinner den helt jämfört med de 1,5 miljarder dödsfallen i cancer som ändå inträffar av andra orsaker under samma tid. Motsvarande teoretiska siffra i Sverige är ca 300 fall under 20 år, som ska jämföras med 475.000 dödsfall i ’vanlig’ cancer. Under samma tid har 800 dött av hudcancer på grund av solstrålning. Sett i proportion till totalen så blir påverkan från kärnkraftsolyckor trots allt små, till och med mindre än solstrålning.

Intressant är också att djurlivet mer än återhämtat sig inom den sk förbjudna zonen. Antalet vilda djur är nu mycket högre nu än innan evakueringen. Det visar att den största påverkan på miljö och natur är människan själv med sin blotta närvaro.

Man ska naturligtvis inte förringa den tragedi som Tjernobyl var, men vissa grupper har kraftigt överdrivit olyckans konsekvenser för att framhäva sin egen agenda och media har hakat på. Denna skrämselpropaganda har fått många att må dåligt. I själva verket, Tjernobyl och Fukushima till trots, visar statistiken att kärnkraftens påverkan på miljö och människa är klart mindre än de flesta av andra verksamheter, inklusive solbadande.

Comments are closed.