Miljövänner för kärnkraft tar ställning själva

Av Lars Wiegert, MFK sekr.
Den 1 april hade Göteborgsposten en stort upplagd artikel med rubrik ”Tjänar pengar på kärnkraft”. Pappersupplagan fyllde dessutom förstasidan med rubriken ”Vilka kan du lita på?” och vill därmed påskina att man inte kan lita på personer som har anknytning till branschen, inkluderat engagerade forskare. Artikeln framställer MFK som en lobbygrupp och att styrelseuppdrag där skulle göra ledamöterna icke trovärdiga.

Miljövänner för Kärnkraft är en politiskt och kommersiellt oberoende ideell förening, som bildades 1988 av några miljövänner som tröttnat på en energidebatt dominerad av osaklig antikärnkraftpropaganda. 80-talet präglades precis som nu av en massa osakligheter som endast kunnat bemötas på betald annonsplats, eftersom vad vi har att säga inte anses ha ”nyhetsvärde” för det ger inte de rätta skrämmande rubrikerna.
I vår strävan att alltid komma med faktaunderbyggda argument har vi anlitat sakkunskapen i universitet och högskolor. Att påskina att forskare som tar ställning och gärna bistår MFK med fakta inte skulle vara trovärdiga är ett bisarrt synsätt helt främmande i en demokrati.

MFKs oberoende visar sig i en mycket begränsad budget baserad enbart på medlemsavgifter och inget annat. Styrelseledamöter får inte ett öre, utan verksamheten bedrivs helt på obetald fritid. De flesta av medlemmarna saknar anknytning till kärnkraftsbranschen. De har helt enkelt insett att det inte går att klara klimat, miljö och välfärd utan energi från kärnkraft och nyttjar bara sin demokratiska rätt att ge sitt stöd för denna viktiga sak.

MFK vill därför kontra med frågan:
Vilka ska man annars lita på om inte på dem som vet?
I varje fall inte på dem som är avlönade för att skriva skrämmande rubriker eller ”godkända” miljöorganisationer som profiterar på folks rädsla.