Arkiv för kategori 'In memoriam'

Till minne av Lars Persson

220323

Lars Persson, Fil. dr. i kärnfysik, länge aktiv i MFK som medlem och en tid ledamot i föreningens styrelse har lämnat oss.
I sin profession har han verkat inom Sveriges Strålskyddsinstitut (SSI), sedermera Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och dessutom inom FN-organet IAEA.
Vi inom MFK minns honom som en god vän som med stort engagemang bidrog till vår verksamhet med sin kompetens och erfarenhet.
En vän vi saknar
Styrelsen

Frigyes Reisch har gått bort

110717

Docenten i kärnsäkerhet vid KTH Frigyes Reisch, Stockholm har den 8 juli avlidit i en ålder av 78 år. Han sörjes närmast av hustrun Zsuzsanna och barnen Ann-Britt, Anders och Lotta. Frigyes Reisch var född i Budapest och flydde från Ungern under krisen 1956. Han var i Budapest utbildad till civilingenjör.

I Sverige arbetade Frigyes längsta tiden vid Statens kärnkraftsinspektion med kärnsäkerhet där han avancerade till överingenjör. Han anlitades av IAEA i Wien som expert för granskning av kärnsäkerhet vid kärnkraftsverk i olika länder även i f d sovjetländer och i Ungern. Efter sin pensionering verkade han vid KTH inom kärnsäkerhetsområdet med bl a seminarieverksamhet. Han skissade också på ett nytt reaktorkoncept – en kokarreaktor (HP-BWR) med högre vattentryck – som publicerades i internationella kärnkraftstidningar och väckte intresse vid TOPSAFE-konferensen i Dubrovnik 2008.

Han var med i styrelsen för Miljövänner för kärnkraft tills för några år sedan och han deltog aktivt i debatten i media om kärnkraften. Han framträdde i TV i samband med kärnkraftsolyckan i Japan i våras och bedömde att olyckan borde klassas som en sjua på den internationella INES-skalan. Han var den förste i Sverige som kunde göra denna bedömning genom sina ingående kunskaper om INES-skalans utformning.

Miljövänner för kärnkraft tackar Frigyes för hans stora insats i kärnkraftens tjänst!

Till minne av Carl-Erik Fröberg

071013

Minnesord av Hans Pederson-Dambo
Tyvärr kan jag meddela att vår mångårige medlem Carl-Erik Fröberg har avlidit.
Han betydde mycket för MFK – särskilt när det gällde vår bokutgivning, där det var han som genom sina kontakter med Studentlitteratur ordnade förmånliga villkor för våra två första böcker. Han och jag skrev tillsammans en lång rad debattartiklar i kärnkraftsfrågan och jag såg honom mycket som en mentor för mig själv. (mer…)

Till minne av Lars Gustavsson

070122

Lars Gustavsson, en känd profil inom energibranschen, var starkt engagerad i föreningen Miljövänner för kärnkraft och ingick ett antal år i dess styrelse. Hans stora kontaktnät inom svensk energiindustri, starka engagemang och drivande förmåga var till stort gagn för Miljövänner för kärnkraft.
Läs artikel om hans gärning.