En saknad vän

Vår tidigare ordförande, Bertil Gerhardsson har gått bort.
Vi tackar för Din vänskap och Dina insatser för vår förening.
Styrelsen

Nisse Nilsson är inte längre med oss

Grundaren av Miljövänner för Kärnkraft, Nils-Erik Nilsson, avled hastigt och oväntat den 7 oktober 2022. Föreningen var hans verk och han var länge ordförande och senare ledamot i styrelsen från början ända tills för 1½ år sedan, då han bad att få bli ersatt. Men han hjälpte oss i styrelsen med sitt kunnande och goda råd, så han fanns hela tiden med i faggorna in i det sista. Större delen av sitt professionella värv skedde som anställd inom Vattenfall, men han hade också ett brett kontaktnät inom hela kärnkraftsbranschen. Han hade många intresseområden och var också mycket aktiv i lokalsamhället. 
Vi är många som stått honom nära, som saknar honom och det han stod för.

Bifogad artikel av Vattenfall berättar mera om vår bortgångne vän, av de flesta även känd som ’Dubbel-Nisse’ (klicka).

Till minne av Ragnar Hellborg

Av Carl Erik Magnusson, MFK ordf.

Ragnar Hellborg, 1941-2022, tidigare ordförande i den ideella föreningen Miljövänner för kärnkraft, MFK, var och är en av gestalterna i en grandios svensk tradition inom det akademiska ämnet kärnfysik, som i sig också rymmer strålningsfysik och kärnteknik. Han var under 30 år chef för Pelletronen i Lund, en 6 MV statisk accelerator där den s.k. PIXE-metoden för spårämnesanalys utvecklades med alla dess tillämpningar. Där framställdes också den instabila fluorisotopen 18F som användes vi s.k. PET-studier för att ge tredimensionella bilder av en undersökt vävnad t.ex. cancer. Acceleratorn användes även för en mångfald andra tillämpningar, främst 14C-analyser inom medicin, arkeologi, geologi, omgivningsradiologi m.fl. Fortsätt läsa

Till minne av Lars Persson

Lars Persson, Fil. dr. i kärnfysik, länge aktiv i MFK som medlem och ledamot i föreningens styrelse har lämnat oss.
I sin profession har han verkat inom Sveriges Strålskyddsinstitut (SSI), sedermera Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och dessutom inom FN-organet IAEA.
Vi inom MFK minns honom som en god vän som med stort engagemang bidrog till vår verksamhet med sin kompetens och erfarenhet.
En vän vi saknar
Styrelsen

Frigyes Reisch har gått bort

Docenten i kärnsäkerhet vid KTH Frigyes Reisch, Stockholm har den 8 juli avlidit i en ålder av 78 år. Han sörjes närmast av hustrun Zsuzsanna och barnen Ann-Britt, Anders och Lotta. Frigyes Reisch var född i Budapest och flydde från Ungern under krisen 1956. Han var i Budapest utbildad till civilingenjör.

I Sverige arbetade Frigyes längsta tiden vid Statens kärnkraftsinspektion med kärnsäkerhet där han avancerade till överingenjör. Han anlitades av IAEA i Wien som expert för granskning av kärnsäkerhet vid kärnkraftsverk i olika länder även i f d sovjetländer och i Ungern. Efter sin pensionering verkade han vid KTH inom kärnsäkerhetsområdet med bl a seminarieverksamhet. Han skissade också på ett nytt reaktorkoncept – en kokarreaktor (HP-BWR) med högre vattentryck – som publicerades i internationella kärnkraftstidningar och väckte intresse vid TOPSAFE-konferensen i Dubrovnik 2008.

Han var med i styrelsen för Miljövänner för kärnkraft tills för några år sedan och han deltog aktivt i debatten i media om kärnkraften. Han framträdde i TV i samband med kärnkraftsolyckan i Japan i våras och bedömde att olyckan borde klassas som en sjua på den internationella INES-skalan. Han var den förste i Sverige som kunde göra denna bedömning genom sina ingående kunskaper om INES-skalans utformning.

Miljövänner för kärnkraft tackar Frigyes för hans stora insats i kärnkraftens tjänst!

Till minne av Carl-Erik Fröberg

Minnesord av Hans Pederson-Dambo
Tyvärr kan jag meddela att vår mångårige medlem Carl-Erik Fröberg har avlidit.
Han betydde mycket för MFK – särskilt när det gällde vår bokutgivning, där det var han som genom sina kontakter med Studentlitteratur ordnade förmånliga villkor för våra två första böcker. Han och jag skrev tillsammans en lång rad debattartiklar i kärnkraftsfrågan och jag såg honom mycket som en mentor för mig själv. Fortsätt läsa