Till minne av Carl-Erik Fröberg

Minnesord av Hans Pederson-Dambo
Tyvärr kan jag meddela att vår mångårige medlem Carl-Erik Fröberg har avlidit.
Han betydde mycket för MFK – särskilt när det gällde vår bokutgivning, där det var han som genom sina kontakter med Studentlitteratur ordnade förmånliga villkor för våra två första böcker. Han och jag skrev tillsammans en lång rad debattartiklar i kärnkraftsfrågan och jag såg honom mycket som en mentor för mig själv.
Han var mycket förtjust i Grönköpings veckoblad som han ofta citerade. Till slut tyckte han att hans samling av årgångar av tidningen ända från 40-talet blev för stor och då donerade han den till mig.
För ett antal år sedan drabbades han av minnesproblem som blev allt värre. Han led mycket av detta eftersom han kände att han inte längre kunde hålla anföranden utan manuskript. Det gjorde att han drog sig tillbaka från fler och fler uppdrag. Den sista gången jag var hemma hos honom hade han sitt knivskarpa intellekt i behåll men kunde inte minnas vad vi talat om för fem minuter sedan.
Jag saknar honom mycket!
Hans Pedersen Dambo

SDS 13/10 2007 C-E Fröberg