Volvo tramsar rejält

Volvo byter bort kärnkraftsel

Citat
I ett nytt avtal, som är unikt för industrin, har Volvo krävt att Vattenfall inte ska leverera kärnkraftsel eftersom Volvo inte anser den stämma överens med företagets miljömål.

Den löjligaste PR grejen jag någonsin hört talas om i hela mitt liv. För det första så kan man inte ens selektivt köpa el från en specifik källa, om man nu inte elnätet enbart drivs av just den källa vilket uppenbarligen inte är fallet med det svenska elnätet.

Elnätet kan liknas vid vattenledningar, säg att elleverantörerna är pumpstationer som levererar vatten till vattennätet, du har hemma en kran(eluttaget) som du konsumerar vatten genom. Den mängd vatten som levereras av leverantörerna till nätet måste motsvara den mängd vatten som konsumenterna drar ut från nätet. Du håller koll på hur många liter vatten du använder och betalar sen den leverantör du har avtal med för den mängden vatten. Men det är inte nödvändigtvis så att vattnet du tappat kommit från leverantören du har avtal med. Det är till och med blankt omöjligt att veta. I slutändan så får varje leverantör givetvis betalt för den mängd vatten de levererat. Men det går aldrig att koppla en specifik vattenmängd till en specifik leverantör, allt ”blandas” i nätet.

Precis så är det på elnätet, elen i ditt uttag kommer från alla elleverantörer som är kopplade till det svenska elnätet och som producerar el vid den tidpunkt du konsumerar el. Du kan inte selektivt välja att få ”grön el” eller kärnkraftsel i ditt uttag. När du skrivet ett kontrakt på grön el så debiterar helt enkelt företaget dig för x antal kWh och lovar samtidigt att leverera x antal kWh ”grön el” till nätet.

Därför är Volvos krav på vattenfall så som det är formulerat inte bara en dum PR grej utan även omöjlig för vattenfall att uppfylla. Vill de enbart ha vattenkraft måste de i så fall dra en egen ledning till ett vattenkraftverk och enbart använda den elledningen!

Sen är det givetvis absurt av Volvo att påstå att uran inte är hållbart eller miljövänligt. Vi har uran för hundratusentals år och kärnkraft har lika liten klimat och miljöpåverkan som vind och vattenkraft och mycket mindre än solkraft(se ExternE, vattenfalls livscykelanalys, British energy’s livscykelanalys, UIC’s sida om livscykelanalyser). Dessutom, som man kan se av vattenfalls livscykelanalys, så använder kärnkraft mycket mindre byggnadsmaterial än andra energikällor. Mindre metaller, mindre betong ect.

Varför Volvo väljer att ta detta steget nu när kärnkraft är populärt hos svenska folket och när kärnkraft är det som gör att Sverige har bland de lägsta per capita utsläppen av co2 bland I-länder, det är obegripligt, fullständigt obegripligt. Nej det är dags att Volvo synar sig själva, Volvos bilar är mycket skadligare för miljön än kärnkraften. Vill Volvo göra något seriöst för miljön så borde de bygga elhybrider och gå ihop med vattenfall för att erbjuda hybridkunderna billig el för att ladda bilarna! Det om något vore ett seriöst steg för att minska utsläppen av co2.

Även IF metall tycker att Volvo beter sig märkligt.

Citat.
IF Metalls utredare Per Öhman är inte imponerad av Volvos beslut. Det låter som om Volvo använder miljöprofilering som pr-trick, säger han. Inom IF Metall är vi mycket måna om att kärnkraften inte avvecklas och med tanke på klimatpolitiken har LO:s energikommitté sagt att man inte heller kan utesluta ny kärnkraft.

Johan Simu
Webbredaktör