En saknad vän

Vår tidigare ordförande, Bertil Gerhardsson har gått bort.
Vi tackar för Din vänskap och Dina insatser för vår förening.
Styrelsen