Till minne av Lars Gustavsson

Lars Gustavsson, en känd profil inom energibranschen, var starkt engagerad i föreningen Miljövänner för kärnkraft och ingick ett antal år i dess styrelse. Hans stora kontaktnät inom svensk energiindustri, starka engagemang och drivande förmåga var till stort gagn för Miljövänner för kärnkraft.
Läs artikel om hans gärning.