Forsmarksrapporten snarare ett friskhetstecken

Det är ganska få verksamheter som tillåter att det skrivs så öppna och självkritiska rapporter om den egna verksamheten, som den nu aktuella från Forsmark. Inom kärnkraftverken finns en policy att envar som ser något som inte hanteras på rätt sätt, alltså sådant som man kan läsa om i rapporten, har rätt att anmäla detta ända upp till högsta ledningen om så skulle behövas.

Antagligen har den beryktade rapporten fötts på det sättet. Meningen är att de ansvariga ska få kännedom om att något gått snett för att kunna rätta till förhållandet. En väl fungerande säkerhetskultur ska alltså tillåta att just säkerhetskulturen ifrågasätts så att missförhållanden kan rättas till utan att någon ska behöva bli ’hängd’. Därför var rapporten avsedd för internt bruk och inte hemligstämplad, som man naturligtvis hade tagit till om man verkligen ville mörka det hela.

Tyvärr så har detta blåsts upp i en del media på sätt som gör att stora överdrifter blir sanning. En av de värsta är att regelmässigt flera anställda är berusade i tjänst. Detta baserat på ett litet urval av de talrika stickprovskontroller som sker, då tre inhyrda ställningsbyggare av den dagen kontrollerade 25 individer, haft alkohol i blodet. Budskapet blev att var åttonde av de anställda varit berusade i tjänsten! Med den missbrukade statistiken skulle minst 150 personer ragla omkring dagligen på Ringhals, vilket jag som anställd där kan intyga att så inte är fallet. Vad budskapet borde vara är i stället att kraftverken har ett mycket ambitiöst program med drogtest på samtliga nya anställda såväl som inhyrda individer och dessutom dagliga slumpmässiga stickprov utan förvarning. Stickproven utförs dels vid inpassage på morgonen och dels när som helst under dagen. Detta har pågått under flera år nu och ett mycket litet fåtal individer har ’åkt dit’ och fått ta konsekvensen.

Detta massmediala uppblåsande och snedvridande av fakta kan faktiskt bli en fara för säkerheten. Kraftbolagen kommer antagligen att tänka sig för extra noga nästa gång det blir aktuellt med en liknande självrannsakan. De som överdriver tar med andra ord på sig ett stort ansvar.