Grundare av Greenpeace positiv till kärnkraft

Patick Moore har numera lämnat Greenpeace för att han anser att där inte tillåts en öppen debatt och för att föreningen motarbetar den globala miljön med sina ’påbjudna sanningar’. Patrick Moore har nu grundat en egen miljöförening, Greenspirit, vars hemsida nås av denna länk: http://www.greenspirit.com/home.cfm
Här hittar man en mängd artiklar, tal, intervjuer mm till förmån för kärnkraften. T.ex. följande http://www.greenspirit.com/logbook.cfm?msid=112. Denna har även publicerats som IAEA Bulletin nr 48.1

Kan ej kommentera.