Vetenskapsprogram om kärnkraft i norsk TV


Folkeopplysningen på NRK motsvarar Kunskapskanalen på SVT. Den stora skillnaden när det gäller kärnkraft är att NRK inte är främmande för att visa fakta som beskrivs i officiell rapportering av FN-organ som WHO och UNSCEAR.
NRKs ingress till programmet är som följer:
”Hvorfor vil ikke norske miljøvernorganisasjoner høre snakk om kjernekraft som en del av løsningen på klimaproblemet? Programleder Andreas Wahl sjekker ut hvor farlig kjernekraft faktisk er.”
Klicka här för att se programmet. Det är textat på norska och lätt att följa. Varaktighet 45 min.

Energiöverenskommelsen 10 juni 2016

Bilagt dokument är pressmeddelandet så som det publicerades på regeringskansliet på dagen då energiöverenskommelsen kungjordes. Som synes är dokumentet inte undertecknat och ska väl närmast ses som just en politisk överenskommelse utan juridisk bindning. (Läs dolumentet här)

Dokumentet kan även nås hos regeringskansliet via följande länk (klicka här)

Att denna överenskommelse kom till innan den av Ibrahim Baylan tillsatta Energikommissionen var klar med sitt arbete är oklart. Innan kommissionen var tillsatt skrev MFK ett öppet brev till Regeringen, där vi påpekade vikten av att kraftslagens egenskaper noga studeras för att kunna jämföra dem förutsättningslöst. (klicka här).

Referat från Klimatriksdagen 2014

Tidigare styrelseledamoten i MFK, Magnus Redin, har medverkat i Klimatriksdagen som gick av stapeln 6-8 juni i Norrköping. Syftet är att i en alternativ riksdag samla krafter ur folkrörelser, föreningar och nätverk till att skapa ett tydligt budskap som sätter press på politikerna inför riksdagsvalet. Mera information hittar ni på Klimatriksdagens hemsida (klicka här). Här redovisas även de sju framröstade motionerna som överlämnas till politikerna.

Nedan är Magnus Redins referat från vad som avhandlades. Fortsätt läsa

Ett steg närmare GenIV-reaktorer

I december 2011 samlades i Bombay 160 forskare inom kärnteknik i ett 2a internationellt seminarium på temat Acceleratordrivna underkritiska reaktorsystem med användning av torium. Bara en månad senare meddelade en forskargrupp i Belgien om ett lyckat test av ’Guinevere’, en prototyp av en blykyld kärnreaktor matad av en partikelaccelerator – en viktig milstolpe mot den typ av acceleratordrivna system (ADS) som forskarna skissade på i Bombay-seminariet.

Dagens reaktorer baserar sig på en härd med klyvbart bränsle som konfigureras så att fissionen kan underhålla en kedjereaktion i en kontrollerad kriticitet. I en ADS är det i stället så att de neutroner som behövs för en fortgående kärnklyvning skapas av högenergiprotoner från en accelerator. Eftersom dessa neutroner produceras utanför reaktorhärden har en ADS-reaktor en större flexibilitet i de isotoper som kan klyvas. Detta gör att ADS alltmer ses som en lovande metod för transmutation av använt kärnbränsle och för kraftgenerering från torium, uran eller återvunnet använt kärnbränsle.

Hela artikeln publiceras av CERN Courier (klicka här). Läs även tidigare artikel i MFKs hemsida och pressmeddelandet från KTH närmast nedan.

Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan

Vi har skrivit om fjärde generationens reaktorer tidigare (klicka här).
Enligt ett pressmeddelande från Kungliga Tekniska Högskolan framgår att dagens lättvattenreaktorer bara förbrukar cirka 0,7 procent av energin i kärnbränslet. Resten avses att placeras i slutförvar. Med nästa generations reaktorer kan man uppnå 99 procents förbränning och återvinning av bränslet. Det innebär att vi kan köra kärnkraftverk i Sverige i 5 000 år till utan att behöva gräva upp mer uran ur marken. Denna enorma potential tycks föga känd i media, hos politiker och allmänhet, men MFK vidarebefordrar gärna budskapet via denna länk (klicka här).

Grundare av Greenpeace positiv till kärnkraft

Patick Moore har numera lämnat Greenpeace för att han anser att där inte tillåts en öppen debatt och för att föreningen motarbetar den globala miljön med sina ’påbjudna sanningar’. Patrick Moore har nu grundat en egen miljöförening, Greenspirit, vars hemsida nås av denna länk: http://www.greenspirit.com/home.cfm
Här hittar man en mängd artiklar, tal, intervjuer mm till förmån för kärnkraften. T.ex. följande http://www.greenspirit.com/logbook.cfm?msid=112. Denna har även publicerats som IAEA Bulletin nr 48.1