Referat från Klimatriksdagen 2014

Tidigare styrelseledamoten i MFK, Magnus Redin, har medverkat i Klimatriksdagen som gick av stapeln 6-8 juni i Norrköping. Syftet är att i en alternativ riksdag samla krafter ur folkrörelser, föreningar och nätverk till att skapa ett tydligt budskap som sätter press på politikerna inför riksdagsvalet. Mera information hittar ni på Klimatriksdagens hemsida (klicka här). Här redovisas även de sju framröstade motionerna som överlämnas till politikerna.

Nedan är Magnus Redins referat från vad som avhandlades.

Nu är arrangemanget avslutat och det är dags att rapportera hur det gick. Jag deltog på hela arrangemanget fredag-söndag men kunde ha varit mera taktisk och inte pratat lika mycket med Greenpeace som var väldigt envisa med att klimatet är viktigast men att det är ännu viktigare att kärnkraften inte är en lösning. De kampanjade med rätta hårt mot Vattenfalls kolkraft och hade med sig ett uppblåsbart kyltorn till torget där folk på fredagseftermiddagen samlades innan arrangemanget började.
Jag gick dit med ambitionen att problematisera om kärnkraft eller klimatförändring är det värsta problemet och försöka tvinga det till sin spets för att få folk att tänka efter.
Klimatriksdagen skulle vara partipolitiskt obunden vilket lyckades bra för att vara 80+ % MP och V.
En av öppningstalarna var James Hansen via Skype och han bad klimatriksdagen att acceptera en utveckling av kärnkraften då den behövs för att Indiens och Kinas industrialisering inte skall bli en fullständig katastrof.
Arrangemanget försökte följa principerna för en partistämma eller riksdag där alla hade rätt att motionera. Arrangörerna vart oroliga för att det skulle bli för få motioner men nära deadline kom det en jättemängd. Jag skrev ingen motion då den kärnkraftspositiva nr 8 var bra nog.
Bokstavligen gamla människor från Linje 3 som t.o.m. hade hade rötter tillbaka till 1960 talets debatter hade motion 4 som förespråkade att lösa klimatproblemen genom att snabbavveckla kärnkraften.
För att få struktur på pass 300 motioner delades de upp i 7 ungefär lika stora högar varav en var energi och varje utskott hade 3 timmar på sig att prioritera vilka fem som alla sedan skulle välja mellan på en omröstning.
Man kunde helt fritt välja vilket utskott man skulle vara med i så alla som var starkt för eller emot kärnkraft hamnade i samma utskott. Tiden för varje motion vart ungefär 7 minuter och att ställa för och emot kärnkraft sparades till sist vilket var en rimlig oro då antisidan tände till så fort en motion kunde anknyta till kärnkraft.
Sedan röstade vi med små pluppar för max fem motioner för att få fram fem stycken så hela riksdagen skulle rösta om vilket gav fyra för kärnkraft och om jag minns rätt 17 emot vilket kanske innehöll lite dubbelpluppande.
Debatten inom utskottet var dock inte alls lika ojämn, det vart inga nya övertygelser om att kärnkraften är det värsta och många som tänker på frågan.
Jag var inte den starkaste kärnkraftsförespråkaren i utskottet utan det var vänsterpartisten Mikael von Knorring med bloggen http://vansterteknik.wordpress.com/ som har utmärkta praktiska förslag helt i linje med sådant jag själv har föreslagit i åratal men jag har inte läst ut hans blogg så det kan finnas praktiska förslag som jag inte håller med om.
Inför den stora omröstningen på söndag morgon var det lite nervöst om anti-kärnkraftsmotionen mot min förmodan skulle vinna då det vad jag vet inte fanns någon mekanism för protokollsanteckning om att man inte stödjer ett förslag. Det gick dock riktigt bra, motion 304 om att vattenfall skall sluta med kolkraft och snarast möjligt övergå till 100% förnybart vann. Den är indirekt kärnkraftsfientlig men udden som alla är överens om är riktad mot kolet och med det är jag nöjd.
Jag hade många samtal under arrangemanget, en del gjorde motståndarsidan mera motiverad men de respekterade att jag tog mig tid att lyssna på deras argument. Arrangemanget var öppet för de flesta och gränsen gick nog vid att en förening för elallergiker fick köpa sig en plats på arrangemanget medan chemtrails fick nöja sig med att krascha torget med plakat. Det var nog lite tragiskt att jag pratade med elallergikerna men jag skäms inte för att jag läste lusen av chemtrailsdåren.
Jag passade även på att göra reklam för min byggandsställningsfirma www.taställning.se till regionala företag som säljer solceller och byggfolk och jag delade ut gratisexemplar av min bok När resurser sinar till mera intellektuella som ev även har kontakt med folk som behöver konsultinsatser om resursfrågor. Jag är fattigföretagare och behöver kämpa för mitt uppehälle…
Avslutningens höjdpunkt var överlämnade av de sju vinnande motionerna till riksdagspartierna. Vänsterkanten skickade riksdagsledamöter, om jag minns rätt skickade S och höger någon lokalpolitiker och M och SD skickade inte någon. Då hade arrangörerna fått den ljusa idéen att ha en tyst minut för de partier som inte hade skickat någon vilket gjorde mig som moderat irriterad. Så jag gick fram under den tysta minuten och tog ordet medan ca 500 pers stirrade på mig och frågade ”Är jag den enda moderaten här?” och fick mikrofonen. Jag sa sedan ungefär att jag är moderat och att jag är där för att dessa frågor är viktiga och jag gillar att ta tag i svåra frågor så de kan lösas och att min huvudpoäng är kärnkraften (gav en del burop men inte så illa) och lovade att hjälpa till med att ta klimatriksdagens resultat till min partisekreterare och hans föregångare. (Som vore kul att träffa och snacka lite med då jag har jobbat för dem.)
Sedan vart jag intervjuad av SVT men det är inte alls säkert att något material används, pratade med några journalister och fick en förvånande mängd med ryggdunkningar inklusive Tage Danielssoncitat om att riktigt mod är att våga vara avvikande i en starkt övertygad grupp.
Jag finner det intressant att denna vänsterdominerade process ändock lyckades sortera fram en mängd motioner som inte är helt tokiga. Ännu intressantare från MFK synvinkel är att en spontan grädda av Sveriges miljögräsrötter och proffsengagerade inte är benhårda mot kärnkraft och jag finner många av dem mottagliga för argument när man är på en plats där folk är inställda på att kommunicera.
Min facebookuppdatering höll jag till den politiska vinkeln: ”Klimatriksdag 2014 höjdpunkten var avslutningsceremonin då de 7 mest framröstade motionerna överlämnades till 6 av 8 riksdagspartier. Två hade inte skickat någon representant M och SD och det irriterade mig så jag gick fram och avslutade M-minuten med frågan om jag var den enda moderaten där, förklarade att det var en så viktig fråga att jag tog mig dit för att argumentera om det svåra inklusive kärnkraften (vissa buarop) och åtog mig att ta med slutdokumentet till nuvarande och föregående partisekreterare. Det känns otroligt mycket bättre att stå upp för något man tror på inför några hundra stirrande människor som har tyst minut varvid hälften hatar en av mina lösningar än att stå i en valstuga för en triangulerad och ideologilös position!”
Allt är inte med i rapporten, vill någon veta mer eller spåna är det bara att ringa, tyvärr är jag dålig på att komma ihåg namn. Denna rapport får f.ö. spridas fritt, inget i den är konfidentiellt.
Mvh,
Magnus Redin
0705-160046

Kan ej kommentera.