Referat: Strålbehandling av mänskliga tumörer

Föredrag om
Strålbehandling av mänskliga tumörer
docent Erik Blomqvist

Docent Erik Blomqvist, Onkologiska Kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättade om de senaste rönen vad gäller strålbehandling av mänskliga tumörer.

Normalt används högenergetisk gammastrålning eller elektroner från en accelerator för att bestråla en tumör och döda de maligna cancercellerna. Det gäller dock att skada de vanliga kroppscellerna runt tumören så litet som möjligt. Patienten eller strålen roteras så att mesta stråldosen hamnar i tumören och bara en mindre stråldos i omkringliggande vävnad. Strålkniven är ett annat alternativ där radioaktivt kobolt eller cesium ger gammastrålning för behandling av tumören.

I Uppsala finns en accelerator (synkrocyklotron) på The Svedberg laboratoriet som kan ge 180 MeV protoner. Protoner ger den mesta stråldosen i den s k Braggpeaken som är i slutet av protonbanan. Med protoner kan stråldosen till tumören vara tillräckligt hög för att döda cancercellerna och samtidigt vara mycket skonsam mot kroppsvävnaden runt tumören. I Sverige är det bara i Uppsala som protonterapi finns tillgängligt för cancerbehandling.

Docent Blomqvist diskuterade även neutron- och borterapi som andra metoder för tumörbehandling med strålning men kunde inte finna något kliniskt skäl för dessa metoder i dagens kunskapsläge.

I Uppsala planeras för SPTC (Svenskt protonterapicentrum) med en 230 MeV protonaccelerator för 580 MSEK avsedd att ge 2500 patienter per år en bättre tumörbehandling än som kan göras idag med nuvarande acceleratorer, strålslag och metoder.

Synkrotron
Foto av en accelerator (synkrotron) som ger 10 MeV elektroner eller gammastrålning för cancerbehandling vid Radiumhemmet i Stockholm.

Kan ej kommentera.