Föredrag om kärnavfall i samband med MFK-Stockholms årsmöte

Alla är välkomna att lyssna på föredraget.
Årsmöte med MFK:s Stockholmsavdelning äger rum fredagen den 9 mars kl 13.00-15.00 på SKB:s kontor Brahegatan 47 (tunnebanestation Stadion).
13.00 Föredrag om kärnavfallsfrågan
14.00 Kaffe
15.00 Årsmöte
Välkomna

Vänligen meddela deltagande till Lars Persson, ordförande MFK-Stockholm
Slånbärsv 11A
19334 Sigtuna
08-568 219 26 eller
0708-297100

(Ps. MFKs riksförenings ordinarie årsmöte äger rum i Ringhals lördagen den 24 mars. Separat kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar.)