Arkiv för kategori 'Rapporter'

Manifestationen ”Stand Up for Nuclear” Stockholm 20 okt 2019

191125

Den 20 oktober 2019 manifesterade miljömedvetna medborgare runt om i världen för att visa sitt stöd för Kärnkraften. Uppropet ’Stand Up for Nuclear’ gjordes i samarbete med oberoende och ideella organisationer i det globala nätverket Nuclear Pride Coalition som är fast övertygade om kärnkraftens framstående roll för att bekämpa klimatförändringar och luftföroreningar. Mera om den globala tillställningen kan ni läsa genom att klicka här.
I Sverige hölls manifestationen på Mynttorget i Stockholm, som arrangerades av Sveriges Kärntekniska Sällskap (klicka här). Bland talarna fanns bland andra Hans Blix, vars anförande kan åhöras här. I samband med detta publicerades samma morgon en debattartikel i Svenska Dagbladet och efteråt ett stort upplagt reportage med tillhörande video-inslag i det internationella nyhetsorganet Bloombergs.
Artikeln i Svd fick en replik, som bemöttes med denna slutreplik.
Miljövänner för Kärnkraft var naturligtvis med bland stödföreningarna.

Uranbrytning i Sverige

081130

Geologen och MFK-medlemmen Gustav Åkerblom har skrivit en intressant rapport om möjligheterna till uranbrytning i Sverige.
Läs rapporten (PDF) här.
Se även infoblad om svensk lagstiftning om uranbrytning

Hur farligt är egentligen uranbrytning?

080208

Av Johan Simu
Just nu prospekteras det flitigt efter uran i Sverige vilket har gett upphov till en livad debatt i media om uranbrytning och dess konsekvenser. Dessvärre, så som med alla komplexa vetenskapliga frågor, så florerar en hel den desinformation. Det är inte konstigt att gemene man har svårt att veta vad som är sant eller falskt och det finns ett definitivt behov av att presentera vad som faktiskt bygger på fakta eller ej. (mer…)

Rapport om Kärnkraft från World Energy Council

070308

Titeln är The Role of Nuclear Power in Europe. Utgiven i januari 2007. Den ger en utförlig överblick av kärnkraften i Europa idag och utvecklingmöjligheter både med dagens teknik och med nya reaktortyper, bl.a den 4e generationen och fusion. Läs den.

20 år senare: IAEAs rapport om Tjernobyl

060717

Ladda hem rapporten här.