Rapport om Kärnkraft från World Energy Council

Titeln är The Role of Nuclear Power in Europe. Utgiven i januari 2007. Den ger en utförlig överblick av kärnkraften i Europa idag och utvecklingmöjligheter både med dagens teknik och med nya reaktortyper, bl.a den 4e generationen och fusion. Läs den.

Kan ej kommentera.