Rapport från webbinariet om boken ”Den osynliga revolutionen bakom eluttaget” den 24 augusti kl. 14:00–15:00.

Av Carl Erik Magnusson

Boken och webbinariet är ett samarbete mellan KTH:s energiplattform och Vetenskap & Allmänhet, VA

Medverkande:
Lina Bertling Tjernberg, professor och föreståndare för KTH:s energiplattform, Christophe Duwig, redaktör för boken, professor och vice-föreståndare för KTH:s energiplattform, och Pär Olsson, professor KTH. Samtalsledare: Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.

Boken är ett samarbetsprojekt av 14 forskare på KTH. Seminariets upplägg påminde lite om bokpresentationer som förekommer på exempelvis bokmässan i Göteborg. De medverkande fick presentera sina områden kort.
Gemensamt budskap: Vi slösar för mycket med energi; mer än hälften av utbytet blir termisk energi – lite märkligt konstaterande eftersom det allra mesta av allt energiflöde vi åstadkommer slutar som termisk energi – 1800-talets begrepp ”värmedöden”. Men ett konstaterande var att elvärme är dålig primär energianvändning.
Ett viktigt budskap är att energifrågan är för viktig och för komplex att lämnas åt politiker, ett annat att forskning pekar på mångfald; en polariserad debatt kommer inte mycket gott åstad.

Boken är kapitelindelad; De 14 forskarna varav tre medverkade har fått skriva ett par kapitel var. En viktig diskussion rörde hur man skriver tillräckligt populärt för en allmänhet med bibehållen klarhet och fakta.
Kapitlen om kärnenergi är väl mest intressant för MFK. Det skrevs av en av de medverkande forskarna. Hans upplägg var att svara på frågor allmänheten, en till synes intensiv verksamhet på KTH! Den påminner om vårt upplägg i ”Frågor och svar om kärnkraft”.
En intressant fråga: Skulle vi kunna klara världens energiförsörjning utan kärnkraft med nödvändiga klimatambitioner?
Och svaret:
Vissa länder skulle klara det ganska bra: Norge med sin vattenkraft (utan olja och gas), Island och en del andra. Sverige i nödfall framöver men inte nu! Kanske framöver med risk för konflikt med miljömål och andra åtaganden. Hur som helst: aldrig det optimala valet. Det vi ska fasa ut nu är fossilerna! Och: Alla var överens om långsiktighet! Allt annat blir för dyrt och för dåligt.
Intressant att man gjorde reklam för CET i Oskarshamn där en av forskarna medverkar.
Man betonar vikten av att ta med forskning i utformningen, men man borde också i mitt tycke betona etablerad erfarenhet – det rör sig om många tusen reaktorår i världen. Det är ju också ett akademiskt imperativ: Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om boken
”Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” kan laddas ner kostnadsfritt som pdf (på svenska och engelska) via VA:s webbplats, och köpas som vanlig bok eller e-bok i bokhandeln eller direkt från förlaget.