Kärnkraften är vår räddning

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

Under den kallaste perioden den gångna vintern var den aktuella effekten i den svenska kärnkraften 95 % av den installerade kapaciteten. I dagsläget är motsvarande siffra 93 %. En av reaktorerna i Oskarshamn står stilla men det är inte osannolikt att den svenska kärnkraften nästa vinter producerar mer än någonsin bl.a. på grund av successiva effektiviseringar. Efter det att alliansregeringen den 5 februari 2009 beslutade ta bort avvecklingslagen för den svenska kärnkraften har årsproduktionen av kärnkraftel ökat successivt. Enligt avvecklingslagen skulle slutpunkten för svensk kärnkraft ha varit 2010. Med den politiken hade vi fått frysa rejält med skyhöga elpriser och ett rekordstort koldioxidutsläpp.

Tack vare vår unika kombination av vattenkraft och kärnkraft som under senare år kompletterats med några procent vindkraft har vi en nära nog fossilfri elproduktion och ett rimligt elpris. Tyskland som försöker stänga ner sin kärnkraft har Europas dyraste el. Våra nuvarande kärnkraftverk kan köra med nuvarande effekt åtminstone fram till 2030 men inom några år måste vi ha bestämt oss för hur vi skall ersätta de först anlagda kärnkraftreaktorerna eftersom det brukar ta ett decennium från beslut till fungerande kärnkraftverk.

När det gäller kostnader för el från olika källor är vindkraften dyrast. Tack vare systemet med elcertifikat får vindkraftproducenterna 20 öre mer per producerad kilowattimme än vattenkraften. Kärnkraftproducenterna får inga elcertifikatpengar. I stället betalar de en skatt på 5 öre per kilowattimme som ingen annan betalar. Under långa perioder innebär det att vindkraftproducenterna får 50 öre per kWh mot 25 öre för kärnkraftproducenterna. Vad som orsakat fördyringen av det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 vet jag inte men i USA planeras nu utbyggnad av kärnkraften med en helt ny typ av reaktorer till rimliga kostnader.

När det sen gäller farligheter så har ingen människa än dött av strålning från Fukushimaolyckan enligt samstämmiga rapporter. Harrisburgsolycka tog inte livet av någon. Man behövde inte ens evakuera några områden. Tjernobylolyckan berodde på ålderdomliga reaktorer utan inneslutning som inte finns i västvärlden. Mycket ingående studier har dessutom reducerat dödstalen väsentligt från de skrämmande förutsägelserna omedelbart efter olyckan. När det gäller avfallet kommer det att återanvändas i de kärnkraftreaktorer av den fjärde generationen som kommer någon gång efter 2030.

Helt oavsett sannolikheten för sambandet mellan koldioxidutsläpp och klimat som det finns delade meningar om måste det bli en avsevärd reduktion av vår användning av fossila bränslen. Bara i Kina dör mer än 5000 kolgruvearbetare årligen i direkta olyckor. Antalet döda som en konsekvens av rök och sot uppgår till 100 000-tal i världen – varje år. T.o.m. i USA räknas antalet i tiotusental – varje år. 53 % av all el inom EU-området har fossilt ursprung. För hela världen är det 67 %. På lång sikt är det sol-energi som är lösningen men innan vi är där måste världen satsa på kärnkraft om vi vill bygga för en bättre framtid.