Ett steg i rätt riktning

Miljövänner för kärnkraft välkomnar historiskt kärnkraftsbeslut.
Riksdagen har idag fattat det historiska beslutet att tillåta nya
kärnkraftsreaktorer i Sverige. Efter 30 år av avveckling så blir det
äntligen möjligt att utveckla igen.

Ny kärnkraft i Sverige är nödvändig för att behålla välfärden i
framtiden samtidigt som man värnar miljö, klimat, människors hälsa och säkerhet.

Det är dock tragiskt att man sätter en gräns på maximalt tio reaktorer i drift samtidigt i Sverige. Vi hoppas på att man avskaffar den
begränsningen framöver.