Sverige behöver säker el

Av
Fil dr i fysik vid Stockholms universitet Lars Persson, Sigtuna stad
och Docent vid KTH i kärnsäkerhet Frigyes Reisch, Stockholm
bild

El är en nödvändighet i dagens samhälle. Senaste kunskapen om detta är den extremt kalla vintern i år och stormarna Gudrun och Per för några år sedan. I det moderna elnätet kommer elen ifrån kärnkraft, vatten, vind, biobränsle samt även kol, olja och gas. Solkraften är i Sverige marginell. Elnätet bör i framtiden bättre skyddas mot blixtens skadliga verkningar än idag.

Med användning av modern datateknik kan vi skapa smarta elnät främst för att kunna använda vindkraften. För att de enskilda konsumenterna skall kunna reglera användningen av elen är smarta elmätare nödvändiga. Dessa skulle kunna utnyttjas för att kapa topparna i elförbrukningen. Topparna på morgon och eftermiddag skulle med datateknik och eltaxor som varierar under dygnet kunna kapas. Detta är positivt för ekonomi och miljö. Från elmätaren kan informationen ges på den egna datorn eller på en bildskärm i huset.

Nya användningsområden för el ser vi komma till i framtiden. Flera nya och mera tillförlitliga järnvägar planeras. Bilar med eldrift är på gång. Nya hus bör byggas smart dvs med minimerad energiförbrukning. Bättre belysning på vägarna är ett annat önskemål. Flera spårvagnar och ny spårtaxi är en del av framtiden. Den ökande användningen inom dataområdet innebär också behov av mera el. Detta innebär totalt att mera el kommer att användas.

Denna utveckling sker över hela världen. Oljekatastrofen i Mexikanska bukten och de upprepade kolgruveolyckorna påminner om farligheten med de fossila bränslena. Överallt i världen byggs och planeras kärnkraft. EU har uttalat sig positivt om kärnkraft och Sverige har nu taget bort den så kallade tankeförbudslagen och nya kärnreaktorer kan få ersätta de gamla.

Alla dessa nya tekniska möjligheter behöver vi utnyttja för att trygga vår välfärd och ge god livskvalitet för en ökande befolkning i Sverige. Kärnkraften säkrar det ökande behovet av kilmatsmart el.