Kärnkraften inte alls särskilt dyr

Av Lars Wiegert MFK sekr.

En ofta upprepad osanning är att kärnkraften skulle vara speciellt dyr att bygga. Man hänvisar då till den femte reaktorn i Finland där slutnotan nu anses hamna på ca 50 Mdr sek mot från början beräknade 25 Mdr sek. Förvisso är en fördubbling av kostnaden anmärkningsvärd, men ganska förklarlig med tanke på att det inte byggts något nytt kärnkraftverk på många år. Dessutom är det en ny typ (kallad Generation 3+) med förhöjd säkerhet.
Men om man räknar på hur mycket det blir per installerad MW ut på nätet och jämför med samma siffra för vindkraft kommer men till det intressanta resultatet att vindkraften är nästan dubbelt så dyr. Och då med hänsyn till den beräknade fördyringen av den finska reaktorn.
Det finska kraftverket med en nominell effekt på 1600 MW och en utnyttjningsgrad på ca 90 % ger 1470 MW i snitt ut på nätet. Räknat på kostnaden 50 Mdr sek blir det ca 35 Msek per MW utnyttjningsbart installerad effekt ut på nätet.
För att jämföra med vindkraft kan man ta ett av de allra senaste projekten vid Brahehus beskrivet i följande länk (klicka här). Det gäller 13 st generatorer på vardera 2.3 MW som beräknas ge 65000 MWh under ett år. Detta dividerat med årets 8760 timmar ger i snitt 7.4 MW ut på nätet. Detta till en beräknad kostnad på 450 Msek, vilket ger 61 Msek per MW utnyttjningsbart installerad effekt ut på nätet.
Byggkostnad för vindkraft blir alltså 75% dyrare än för den finska reaktorn trots fördyringen. Ungefär samma resultat kommer man fram till om man studerar även andra planerade vindkraftsprojekt.