Politiska kompromisser ger skador på människor och miljö

Den politiska konstellationen med S, C och V fortsätter att driva sina principfrågor om kärnkraften vidare, trots att det leder till sämre miljö och ökade hälsorisker för människorna i både Sverige och Danmark. De envisas med att kärnkraften och då speciellt Barsebäck skall avvecklas genom politiska beslut. Inga säkerhetsmässiga, miljömässiga eller riskrelaterade skäl anges för detta beslut och vi kan heller inte se att det finns några sådana. Tvärtom, alla seriösa utredningar vi sett, från våra svenska SOU (Statens Offentliga Utredningar), Kraftbolagens Livscykelanalyser, EU:s utredning ExternE m.fl. visar entydigt att kärnkraften är en av de bästa energikällorna om man ser till Miljöpåverkan, Hälsorisker och allmän säkerhet för människor och miljö.För att ta det aktuella exemplet med Barsebäck, så är det även vid den absolut värsta tänkbara olycka vid absolut sämsta tänkbara väderförhållanden (Se beskrivning i SOU 1995:140 underbilaga 31) fysiskt omöjligt att åstadkomma så stor skada i Danmark, som den danska kol- och oljeeldningen redan har åstadkommit i Sverige, utan att någon som helst olycka inträffat. De skador det gäller i Sverige är de som åstadkommits genom luftföroreningar och försurning och där den danska kol- och oljeeldningen givit väsentliga bidrag.I Västsverige, på småländska höglandet, är praktiskt taget allt högre liv (fiskar) i alla skogstjärnar och mindre sjöar utslagna av dessa luftföroreningar. Här behövs inga avancerade mätinstrument för att konstatera skadan. Det räcker med ett vanligt metspö!!

Danskarnas klagan på Barsebäck kan heller inte betraktas som trovärdigt med tanke på att de haft egna kärnreaktorer vid Risø några km norr om Roskilde. Den största, DR3 50 MWth, var i drift till 2000, alltså även efter det att Barsebäck 1 stängts. Danskarnas ”rädsla” för kärnkraft är nog mera ”affärsmässigt” betingad.

För mer information kontakta:

Nils-Erik Nilsson

Telefax: 0340-66 83 89