Miljödeklaration

Den ideella och partpolitiskt oberoende föreningen Miljövänner För Kärnkraft kommer inför höstens val att ”Miljödeklarera” den energipolitik som olika riksdagskandidater vill verka för.Klassificeringen kommer att vara Bra miljöval, Tveksamt miljöval, Dåligt miljöval. ”För mig är energin miljön en viktig fråga. Utan tillgång till energi klarar vi inte vår materiella välfärd och använder vi inte den miljökunskap vi har och framställer energin på ett miljöriktigt sätt kommer vi att förstöra förutsättningarna för vår livskvalitet. Jag kommer själv att avvakta vår miljödeklaration innan jag bestämmer mig för vem som skall få min röst” säger Nils-Erik Nilsson, vice ordförande Miljövänner för kärnkraft.

Miljödeklarationen kommer att pressenteras på föreningens hemsida: www.mfk.nu

För närmare information kontakta Nils-Erik Nilsson, Tfn. 0706-767092.

Miljöenkäten

Miljöenkät – frågorna

Miljöenkät – resultat

Kan ej kommentera.