Beklagligt beslut i Riksdagen

Nu har Sveriges Riksdag fattat ytterligare ett beslut om att avveckla kärnkraften och subventionera ett antal politiskt utpekade kraftslag. Med det beslut som nu fattats kan dessa politiskt utpekade kraftslag alltid får sina kostnader täckta utan att man behöver eller ens kan redovisa vad detta kostat oss elanvändare.Miljövänner För Kärnkraft beklagar beslutet i Riksdagen, som i praktiken innebär att man av politiska skäl och med politiska medel väljer ut vilka kraftslag som skall ”garanteras kollektiv lönsamhet” på bekostnad av andra.Miljövänner För kärnkraft kräver att Regering och Riksdag redovisar de SAKSKÄL, som utgör grund för urvalet av certifikatsberättigade kraftslag och speciellt mot bakgrund av att:

  • Kärnkraften är det energislag vi idag känner som ger den minsta inverkan på miljön. Detta visas tydligt i t.ex. kraftbolagens Livscykelanalyser och i det EU-projekt, ExternE, där man verkligen studerat miljökonsekvenserna för alla kraftslag. Från gruva till avfallslager.
  • Inte ens vid den största tänkbara olycka i t.ex. Barsebäck skulle man kunna förorsaka ens bråkdelen av den hälso- och miljöskada som den danska koleldningen redan ställt till med i Sverige. Detta framgår bl.a. av bilagorna till Energikommissionens betänkande SOU 1995:140 Underbilaga 31 med bilagor om man skalar bort sådana åtgärder som man inte ens skulle drömma om vid motsvarande fara, om den uppstod på annat sätt.
  • FN har i en rapport (The Human consequences of the Chernobyl Nuclear accident, den 25 jan 2002) påvisat att även här var de drastiska åtgärderna och den dramatiserade informationen ett betydligt större miljö- och hälsoproblem än de fysiska (strålningsmässiga) konsekvenserna av olyckan.
  • När det gäller små stråldoser vet vi inte om de är farliga eller hur farliga de är. Det enda vi med säkerhet kan säga är att OM de över huvud taget ger några hälsoeffekter så är de så små att vi inte kan mäta dem. Rädslan för strålning är i de flesta fall mycket farligare än strålningen.
  • Vindkraftutredningen SOU 1999:75 påvisar många potentiella faror med vindkraften och konstaterar att kunskapen om hur allvarliga dessa är, är mycket dålig eller t.o.m. obefintlig.
  • Naturvårdsverket (rapport 4224) visar att den nuvarande småskaliga vedeldningen innebär mycket större cancerrisker än t.ex. kärnkraft.

För närmare information kontakta Nils-Erik Nilsson, Tfn. 0706-767092.

Kan ej kommentera.