Tack till Finland

Föreningen Miljövänner För Kärnkraft tackar genom brev till den finske statsministern, Paavo Lipponen, och den finska riksdagens talman, Riitta Uosukainen, den finska regeringen och riksdagen för sitt beslut om utbyggnad av kärnkraft.
Beslutet om utbyggnad innebär en minskning av koldioxidutsläppen och försurningen i vårt närområde.– Jag tycker att det är skönt att veta att några länder fortfarande tänker framåt och tar sitt ansvar för koldioxidutsläppen och försurningen säger Nils-Erik Nilsson, vice ordförande för Miljövänner för kärnkraft.

Brevet återges nedan.

För närmare information kontakta Nils-Erik Nilsson, Tfn. 0706-767092.

Finlands statsminister
Paavo Lipponen
paavo.lipponen@vnk.vn.fi

Talman
Riitta Uosukainen
riitta.uosukainen@eduskunta.fi

Tack!

Från föreningen Miljövänner För Kärnkraft i Sverige vill vi framföra våra varmaste tack till den finska regeringen och den finska riksdagen för den utomordentliga miljöhänsyn Ni visar genom beslutet om en utbyggnad av kärnkraften. Vi ser mycket positivt på att Ni genom detta beslut medverkar till minskade koldioxidutsläpp och minskad försurning.
Vår förhoppning är att Sverige lär av er och följer samma väg.

Med vänliga hälsningar

Miljövänner för kärnkraft

Nils-Erik Nilsson, v.ordf.

Kan ej kommentera.