Ny energiöverenskommelse S-C-V

Än en gång har våra ledande politiker manifesterat sin okunskap på energi- och miljöområdet. S, C och V har ”gjort upp” om att avveckla den mest miljövänliga och riskfria energikälla vi har, nämligen kärnkraften (se http://www.analysgruppen.org/bkgr/bkgr1-01.pdf eller http://externe.jrc.es), för att vinna några grumliga, ej redovisade, politiska fördelar.
Det måste betecknas som politiskt oansvarigt att äventyra Sveriges miljö och välfärd genom att på detta sätt riskera elförsörjningen och tvinga fram utbyggnad av klart sämre energialternativ, som olja, kol, vidkraft och s.k. biobränsle.

Miljövänner För Kärnkraft

För närmare upplysningar kontakta:
Ragnar Hellborg 070-607 76 44

Nils-Erik Nisson 070-676 70 92

Kan ej kommentera.