Folkomröstning

Folkomröstning

Eftersom diskussioner i kärnkraftdebatten fortfarande ofta handlar om vad som stod eller inte stod på röstsedlarna vid folkomröstningen 1980 kan var och en här förvissa sig om vad de egentligen innehöll och hur resultatet blev.

Linje 1 (endast framsida)
Linje 1

Linje 2 (framsida)
Linje 2 (framsida)

Linje 2 (baksida)
Linje 2 (baksida)

Linje 3 (framsida)
Linje 3 (framsida)

Linje 3 (baksida)
Linje 3 (baksida)

RESULTAT

Röstberättigade 6 321 165 100 %
Röstande 4 781 479 75,6 %
Ogiltiga röstsedlar 3 153 0,1 %
Giltiga röstsedlar 4 778 326 100 %
Linje 1 904 968 18,9 %
Linje 2 1 869 344 39,1 %
Linje 3 1 846 911 38,7 %
Blanka valsedlar 157 103 3,3 %

Källa: Statistisk Årsbok 1994 16 oktober 1955 röstades om införande av högertrafik.

15,5 % röstade för införande av högertrafik och 82,9 % för bibehållande av vänstertrafik.
Som bekant kör vi i dag på höger sida vilket visar vilken vikt våra riksdagsledamöter tillmäter folkviljan i en skäligen enkel fråga.
Beträffande kärnkraftsomröstningen använder ofta de som vill avveckla argumentet ”Vi har en moralisk förpliktelse att följa svenska folkets vilja att avveckla.”
Ofta lägger man också ansvaret för årtalet 2010 på folkomröstningen.

1997-02-19

Hans Pedersen Dambo

Kan ej kommentera.