Arkiv för kategori 'Konferenser'

Höstseminarium med Forum för energi och tillväxt

061125

Läs här
Anteckningar från seminariet den 22/11 2006 om Världens utmaning av Frigyes Reisch

OH-bilder av Amos Bromhead från IEA och Lars Martinsson från ABB finns att tillgå men vi saknar tillstånd att publicera dem här. Kontakta någon av deltagarna via mfk@mfk.nu.

KASAM 2006 – 11 – 15 Arlanda

061124

Läs här

KASAM seminarium 2006-11-15 Anteckningar av Frigyes Reisch
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt av Staffan Westerlund

SSI projekt Säker Strålmiljö

061124

Lars Persson deltog. Läs här Anteckningar från möte 31/10 2006

Rapport från ASG Alliance for Global Sustainability

061124

läs här Anteckningar från konferensen av Frigyes Reisch