Höstseminarium med Forum för energi och tillväxt

Läs här
Anteckningar från seminariet den 22/11 2006 om Världens utmaning av Frigyes Reisch

OH-bilder av Amos Bromhead från IEA och Lars Martinsson från ABB finns att tillgå men vi saknar tillstånd att publicera dem här. Kontakta någon av deltagarna via mfk@mfk.nu.