Rapport från ASG Alliance for Global Sustainability

läs här Anteckningar från konferensen av Frigyes Reisch

Kan ej kommentera.