Hans Blix överlämnar den nya sarkofagen i Tjernobyl

Utan att överdriva är Hans Blix nog en av de mest kända svenskarna, både här hemma och internationellt. Han har ett förflutet som Sveriges utrikesminister 1978-1979 och som generaldirektör för IAEA under perioden 1981-1997. Han är även hedersdoktor vid ett tiotal universitet. Hans huvudintressen är avspänning och nedrustning i världen och internationell energipolitik med tyngdpunkt på kärnkraft.

År 2000 utsågs Hans Blix av FN:s generalsekreterare Kofi Annan till chef för FN:s vapeninspektioner i Irak. Detta placerade honom i det mediala rampljuset i det storpolitiska skeendet inför kriget mot Irak, vilket igångsattes trots att vapeninspektionerna inte kunde påvisa förekomsten av massförstörelsevapen.

Till detta kan vi stolt tillägga att han en tid var ledamot i styrelsen för Miljövänner för kärnkraft, vilket han blev tvungen att avbryta till förmån för FN-uppdraget att leda vapeninspektionerna i Irak.

I samband med Tjernobylolyckan var Hans Blix i egenskap av IAEA-chef tidigt på plats. Som ordförande Assembly of Donors of the Chernobyl Shelter Fund ansvarade han för finansieringen av den nya sarkofagen, ett tekniskt mästerverk som bäst beskrivs som en gigantisk hangar, som kunde byggas vid sidan av anläggningen och sedan på räls skjutas på plats. Den möjliggör fortsatt upprensning utan spridning av radioaktivt material. Det formella överlämnandet av den nya sarkofagen, ”min sista tjänsteresa” som han själv uttrycker det, har uppmärksammats av media i bland annat följande reportage:

Aftonbladet
Uppsala Nya Tidning
Dagens Industri

Kan ej kommentera.